Tüketiciler Markayı Yaratmaz, Markalar Markayı Yaratır

Share on linkedin
Share on email
Share on print
Tüketiciler bir markanın başarısını belirlerler. Bu şimdiye kadar böyle oldu ve bu şekilde devam edecek. Yani bir tüketicinin bir ürünü alması veya almaması yeni bir şey değil.
Tüketiciler bir markanın başarısını belirlerler. Bu şimdiye kadar böyle oldu ve bu şekilde devam edecek. Yani bir tüketicinin bir ürünü alması veya almaması yeni bir şey değil.
İçindekiler

Tüketiciler, markaları tercih edebilir, onlarla etkileşime geçebilirler. Ama bu bir markayı yarattıkları anlamına gelmez.  Bir markanın ne olduğu konusunda anlaşarak yazıya devam edelim.

Zaman değişti ama marka yaratma süreci değişmedi. Şirketler markaların oluşturulmasını, yönetimini ve geliştirmesini tüketicilere devretmiş ise, sadece tembel oldukları içindir.

 

-Pazarlama dünyası değişti ve değişmeye devam edecek mi?

-Kesinlikle.

 

-Pazarlama iletişimi değişti ve değişmeye devam edecek mi?

-Kesinlikle.

 

-Tüketiciler bir markanın kaderini değiştirmek için daha fazla fırsata sahip mi?

-Kesinlikle.

 

Ama tüketiciler markayı yaratmıyorlar. Markayı geliştirmiyorlar.

 

Tüketiciler bir markanın başarısını belirlerler. Bu her şimdiye kadar böyle oldu ve bu şekilde devam edecek. 

 

Yani bir tüketicinin bir ürünü alması veya almaması yeni bir şey değil. 

Tüketiciler, markaları tercih edebilir, onlarla etkileşime geçebilirler. Ama bu bir markayı yarattıkları anlamına gelmez.

 

Bir markanın ne olduğu konusunda anlaşarak yazıya devam edelim.

“Marka, bir şirketin kendisini rakiplerinden ayıracak ve hedeflediği pazarda sağlam bir hak talebinde bulunmasını sağlayacak  söz verdiği değer ve söz verdiği değerleri yerine getirme vaadidir. Bir kuruluştaki tüm işlevler tek bir değer vaadinin yaratılmasına ve beslenmesine yardımcı olmazsa, müşteriler en iyi ihtimalle şaşkın ve en kötü ihtimalle de öfkeli olacaktır. ” Larry Light

Güçlü ve başarılı markalar hedeflenen pazarla duygusal bir bağlantı kurar, ancak duygusal bağlantı genellikle tek bir değer vaadi üzerinedir.

 

Marka bir vaattir, “A brand is a promise.” farklılaştırılmış bir değer vaadidir. Bir söz verir ve onu tutarsan, zengin olursun. Eğer bir söz verir ve onu yerine getiremezseniz, meteliksiz kalırsınız. 

 

Tüketiciler bugünlerde söz verdiğiniz değeri yerine getirmediğiniz de bunu size bildirmekte her zamankinden daha güçlü.

 

Marka genellikle bir şirketin bilançosundaki en değerli, maddi olmayan varlıktır.

Markanın gücü etrafındaki tartışmaların yerini medyanın gücü hakkındaki tartışma alıyor. Bu, medya planlama ve satın alma ajanslarının reklamverenlerin ajans listelerinde neden giderek daha önemli hale geldiğini açıklayabilir.

 

Bir dereceye kadar bu anlaşılabilir. Medya yatırımındaki mecra parçalanması pazarlama uzmanlarının karşılaştığı en zorlu konulardan biridir, ancak marka oluşturma ve geliştirme rolleri gözden kaçırırlarsa, insanlara  markalarını nasıl ulaştıklarının bir önemi kalmaz. Çünkü tüketici markaya yabancılaşmış hale gelecek ve marka ile ilgilenmeyecektir.

 

Öyleyse lütfen rolümüzü tüketicilere bırakalım. Markamızı geliştirmeyi ve yenilmeyi ciddiye alalım. Tüketicileri her zaman dinleyelim ve gözlemleyelim, böylece markalarımızı onlar için daha alakalı ve kullanışlı yapabilir, pazarda ve iletişim kanallarında daha güçlü yapabiliriz.

Marka Oluşturmak

Önce markanın tanımına bir göz atalım.

Wikipedia‘ya göre, Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka oluşturmak , strateji ve taktikler kullanarak;  şirketi kurmanızı ve pazarda tutundurmanızı destekler. 

Diğer bir deyişle marka oluşturma, reklam kampanyalarını ve tanıtım stratejilerini kullanarak marka değerinin artmasını, sürdürülebilirliğinin garantiye alınmasını sağlar. Markalaşma şirket için hayati öneme sahiptir. Marka oluşturmanın amacı şirket hakkında benzersiz bir imaj yaratmaktır.

Marka Oluşturmanın Önemi

Marka oluşturma, markayı sağlamlaştırmak ve  uzun bir yol kat eden güçlü bir marka imajı oluşturmaya yardımcı olabilecek iyi düşünülmüş bir marka kimliğiyle başlatılabilir.

Marka Oluşturma, tüketicilerin markanızı nasıl hissettiği, düşündüğü ve bildikleri hakkındadır.  Tüketicilerin zihinlerinde bir değer yaratmayı içerir.

Üç popüler markadan bahsedelim;

• Ürün Markası: Fiziksel bir ürün veya ürünler  bir ürün markasıdır. Marka oluşturma, müşteriye iyi marka görünürlüğü, paketleme, garanti vb. ile birlikte kaliteli bir ürün verilmesini sağlamaktır. Tüm bunlar marka oluşumunda etkili bir şekilde yardımcı olur. Ürün markalarına örnek olarak Adidas, Rolex vb.

• Hizmet Markası: Somut olmayan bir teklif, telekom hizmeti, e-ticaret vb. şeyler hizmet markasıdır. Bu durumda, marka oluşturma en çok müşterinin edindiği deneyime bağlıdır. Hizmet markalarına örnek olarak McDonald’lar, Starbucks vb. verilebilir.

• Perakende Markası: Perakende markaları, hizmet ve ürünün bir kombinasyonudur, yani ürünler bir hizmet teklifiyle satılmaktadır. Bu nedenle marka binası, yüksek kaliteli ürünlerin yanı sıra iyi müşteri deneyimi sağlamak zorundadır. Perakende markalara örnek olarak Tesco, Walmart vb. verilebilir.

Marka Oluşturma Süreçleri

Marka oluşturmanın kesin bir yolu yoktur. Marka oluşturma, inovasyon, yaratıcılık, doğru değer teklifi, sürekli izleme ve iyi müşteri deneyimi sağlamayı gerektirir.

Tüketiciler markayı yaratmaz, markalar, markayı yaratır - marka oluşturma süreci

• Markanızı tanımlayın: Marka oluşturmanın ilk adımı markayı tanımlamaktır. Bu, ürün tanımı, ambalajlama, logolar vb. yoluyla yapılabilir. Bir markanın tanımlanma şekli marka değerini  ve müşteri algısının temelini oluşturur.

• Marka Farklılaştırma ve Konumlandırma: Bir ürün veya hizmet oluşturulduktan sonra, markanın benzersiz bir değerle rekabetten ayrışması çok önemlidir. Ayrıca, markanın doğru konumlandırılması marka oluşumunun önemli bir unsurudur.

• Marka Tanıtımı: Sosyal medya, basılı reklamlar, çevrimiçi reklamcılık vb. kullanarak markanın reklamını ve tanıtımını yapmak, marka bilinirliği yaratmaya yardımcı olduğu için marka oluşturmanın en önemli unsurlarından biridir. Doğru iletişim ve etkili medya kanalları güçlü bir marka oluşturulmasına ve marka hatırlanmasının artırılmasına yardımcı olur.

• Marka Kişiselleştirme: Bir müşterinin markanın kendisine bağlı olduğunu hissetmesi, markayla duygusal bağ kurması marka yaratmada etkilidir. Bu nedenle, yenilik ve özelleştirme yoluyla müşteriye kişisel bir dokunuş vermek, müşterinin zihninde daha güçlü bir algı oluşturmaya yardımcı olabilir.

• Markayı Ölçümleyin: Bir şirketin ürünlerinin, hizmetlerinin ve markalarının performansını izlemeye ve incelemeye devam etmesi önemlidir. Bu nedenle bir markanın sürekli ölümlenmesi ve gözden geçirilmesi, marka oluşturmanın önemli bir unsurudur.

Tüketiciler markanın yaratılmasına katkıda bulunurlar, bu nedenle tercihler ve talepler karşılanmalı,  tüketiciler göz önünde bulundurarak stratejiler tasarlanmalıdır. Eşsiz ve güçlü bir marka yaratmak için zamana ve tutarlılığa ihtiyaç vardır. Dolayısıyla marka oluşturma, iş geliştirmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve zaman içinde çeşitli stratejiler ve taktikler içerir.

Tüketiciler markayı yaratmaz, markalar markayı yaratır

Marka Geliştirme Tanımı ve Önemi

Marka geliştirme, tüketicinin şirkette bulduğu kalite, değer ve güven açısından tutarlılığı sürdürmektedir. Marka, tüketicilerin zihnine dair bir algıdır. Bugün pazar rekabete girmiştir ve hiçbiri kendi tüketicilerine verdikleri sözleri yerine getirmekte gecikmemektedir.

Marka Geliştirmenin Önemi

 

Marka geliştirme, markanın pazarda büyümesine yardımcı olan sürekli bir süreçtir. Bir markayı daha da geliştirmek, çağın gerekliliklerine adapte  etmek ve  bir tüketici için yararlı olmak için sürekli bir plan yapmayı beraberinde getirir. Marka geliştirmenin 4 aşaması vardır:

  • Marka stratejisi: Markanızı pazara nası dahil edebilirsiniz? Marka iletişimini nasıl daha etkili hale getirebilirsiniz? Marka geliştirme, iletişim stratejilerini geliştirmek ve gerçekleştirmekle başlar.
 
  • Marka Kimliği: Marka kimliği, şirketin vizyon ve misyonunu marka aracılığıyla iletir. Başından sonuna kadar markayı daha unutulmaz kılar.
 
  • Tasarım: Tasarımlar, renk şemaları, logolar vb. bir markayı rakiplerinden ayırır ve tüketicilerin algısını olumlu yönde şekillendirir ve markanın gelişimine yardımcı olur.
 
  • Marka yönetimi: Bir hisse senedi portföyü gibi, şirketin markaya yaptığı yatırımı yönetmek anlamına gelir. Dolayısıyla marka yönetimi, bir markanın tüm ömrünü yönetmenin etkili bir yoludur.

Marka gelişiminin etkinliği, marka geliştirme endeksi  olarak bilinen bir araçla da ölçülür.

Marka Değeri Tanımı ve Önemi

Marka Değeri, markayı bağımsız bir varlık olarak gören tüketicilerin zihninde markanın pozitif tanınırlığının veya iyi niyetinin niteliksel bir ölçüsüdür.

Marka Değeri, bir markanın somut ve soyut değeridir. Marka Değeri, markanın rakipleri veya jenerik markaları üzerinde sahip olduğu ve zamanla geliştirdiği bir güçtür.

Marka değeri tanımı önemi örnek adımlar unsurlar bileşenler ve genel bakış tüketiciler markayı yaratmaz, markalar markayı yaratır ajansara

 

Marka Değerinin Önemi

 

Marka Değeri, bir markanın rakiplerine kıyasla önem kazanmasına ve ek gelir elde etmesine yardımcı olması açısından oldukça önemlidir. Marka Değeri, marka imajı, marka kimliği, marka bilinirliği, marka sadakati, marka ilişkisi vb. Gibi birçok parametreyi dikkate alan karmaşık bir parametredir. Esas olarak öznel ve niteldir. Ancak nicel olarak temsil edilebilir.

Marka Değeri, yıllar boyunca tutarlılıkla uygulanan pazarlama stratejisi, müşteri algısına ve olumlu veya olumsuz olabilecek marka bilgisidir. Olumlu algı marka değerinde artışa neden olacaktır. Ürün avantajlarını müşterilere etkili bir şekilde iletmek marka oluşumuna yardımcı olur. Reklamverenler, ürün ve hizmetlerini tanıtmak için entegre pazarlama iletişimi kanallarını kullanarak reklamlara büyük miktarlarda para harcarlar.

Dünya reklam harcamaları tüketiciler markayı yaratmaz, markalar markayı yaratır ajansara
2010-2019 Dünya Reklam Harcamaları

 

 

Marka Değerinin Unsurları ve Bileşenleri

 

Marka değeri, bir müşterinin bir markayla ilişkilendirebileceği diğer birçok nitel parametrenin bir sonucudur. Marka değerinin ana bileşenleri  aşağıdaki gibidir:

1. Marka İmajı

2. Marka Kimliği

3. Marka Farkındalığı

4. Marka Sadakati

5. Marka Çağrışımı

6. Tüketici Algısı

Marka değeri nitel bir görünüme sahip olduğu için, onu sayılar veya bir değerle tanımlamak oldukça karmaşıktır.

Marka Değerini Ölçme ve Ölçme Adımları

 

Marka değeri, müşteri ve pazar algısına dayanan öznel bir kavramdır. Marka değerinin ölçülmesi hem nitel araştırma hem de nicel araştırma ile yapılabilir. Marka Değeri üç önemli parametreye dayalı olarak ölçülebilir:

1.Tüketici Metrikleri: Bu marka değeri ölçüsü, marka ve ürünleri müşteri algısı, tutum, inanç, marka birliği vb. faktörler temelinde değerlendirmeye odaklanır.

2.Finansal Metrikler: Gelir, kar, yeni  müşteri edinme maliyeti, büyüme, pazar payı vb. finansal faktörler marka değerinin ölçülmesine yardımcı olur.

3.Güç Ölçüleri: Marka değeri ölçümünde markanın marka hatırlama, marka bilinirliği, marka sadakati vb.  gibi ölçümler markanın gücünü ortaya koyar.

Yukarıdaki tüm veriler,  tüketici araştırması kullanılarak pazarlama uzmanları tarafından toplanabilir.

Niteliksel geri bildirim açık uçlu olabilir ve genel marka değerinin hesaplanmasına yardımcı olabilecek diğer faktörlere ağırlık verilebilir. Marka değeri yaratmak kademeli bir süreçtir ve tüketicinin zihninde belirli bir marka imajı veya algısı oluşturmak için yıllarca çaba harcamanız gerekir.

Sizin de ekleyeceğiniz tecrübeleriniz ve hikayeleriniz var mı? Ya da yazıda katılmadığınız noktalar? Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.

İlginizi çekecek diğer yazılar:

En İyi 7 Marka Hikayesi Örneği

Viral Reklamlar Ardındaki Psikoloji

 

Yorumunuzu bırakın
Yorum
İsim
E-posta

İlginizi Çekecek Yazılar

Sürdürebilir Başarı İçin Ajansara'ya Şimdi Kayıt Olun!

Şeffaf, Güvenilir ve Tarafsız Bir Platform

Hemen Teklif Alın!

1
2
3
4
Ajans Kategorisi

Ajans kategorisini seçmekle başlayın,

Hizmetler

İstediğiniz hizmeti seçin,

Önceki
Detaylar

Aradığınız hizmeti daha iyi anlamak istiyoruz,

Önceki
Devam
İletişim Bilgileri

Size ulaşmamız için iletişim bilgilerinize ihtiyacımız var

Gönder
Önceki