Reklam Ajansı Nedir? Ne İş Yapar?

Share on linkedin
Share on email
Share on print
Reklam ajanslarının kaos içinden nasıl bir ahenk çıkardığını merak ediyorsanız işte dinamikleri!
Reklam ajanslarının kaos içinden nasıl bir ahenk çıkardığını merak ediyorsanız işte dinamikleri!
İçindekiler

1. Reklam ajansı nedir?

Reklam ajansı, müşterileri için, reklam oluşturma, planlama ve yönetimine odaklanan ve bazen promosyonun farklı türleriyle de ilgilenen, hizmet bazlı bir işletmedir.

Reklam ajansı müşterisinden bağımsızdır ve müşterisinin ürün ve hizmetlerinin satışını dışarıdan bir bakış açısıyla ele alır. Bir ajans, aynı zamanda müşterilerinin genel pazarlama veya  marka stratejilerini ya da satış promosyonlarını ele alabilir.

Önerilen yazı: Ajans Nedir? Ajans Tarihi

Bir reklam ajansı genellikle müşteriden bağımsızdır [ın-house(şirket içi) ajanslarda bulunmaktadır); müşterinin ürün veya hizmetlerini satmak için dışarıdan bir bakış açısı sağlayan bir iç departman, acente veya bir dış firma olabilir. Reklam ajansları, müşterileri için satışları da içerebilecek genel pazarlama ve marka stratejileri tanıtımlarını da yapabilir.

2. Reklam ajansı ne iş yapar?

Önerilen yazı: Yaratıcı Ajans ve Dijital Ajans Farkı

1. Ürün hakkında toplanan bilgilere dayanarak reklam oluşturma

2. Firma ve müşterilerin ürün veya hizmete verdikleri tepkiler üzerinde araştırma yapmak

3. Kullanılacak ortam türünü, ne zaman ve nerede kullanılacağını ve ne kadar süre kullanılacağını planlama

4. Müşterilerin yanı sıra müşterilerden gelen geri bildirimleri almak ve daha sonra başka eylemlere karar vermek

Tüm şirketler bu işi kendi başlarına yapabilirler. Televizyonlarda veya diğer medya yerlerinde reklam yapabilir, yazdırabilir veya reklam verebilirler; hesapları da yönetebilirler. Öyleyse neden reklam ajanslarına ihtiyaçları var?

Önerilen yazı: 2020 En İyi Reklam Ajansları Listesi

Şirketlerin reklam ajanslarıyla iş birliği yapmalarının nedenleri:

1.  Reklam ajansları reklam konusunda uzmandır. Metin yazarları, sanat yönetmenleri, stratejik planlamacılar vb. gibi  farklı işlevler için farklı kişilerden oluşan bir ekibe sahiptirler.

2. Reklam ajansları bu takımın deneyimlerini ve bilgilerini en iyi şekilde kullanır.

3. Çok spesifik bir amaç için çalışırlar ve profesyoneldirler.

Bu hizmet sağlayacılarla iş yapmak, bir ölçüde maliyetleri düşürmeye yol açar.

3. Reklam ajansı nasıl çalışır?

Reklam, pazarlama, tasarım ve halkla ilişkiler ajanslarının çoğunluğu aynı temel adımlarla çalışır. Bazı adımlar atlanabilir veya birleştirilebilir, ancak temel yapı genellikle aynıdır.

 

Reklam ajansı nedir? Ne i̇ş yapar? Reklam ajansı nasıl çalışır?
Ajans nasıl çalışır anlatım – Büyütmek için tıklayınız

 

1.  Müşteri ajansa brief verir

 • Müşteri ilişkileri bir toplantı çağrısı raporu oluşturur ve yayımlar
 • Müşteri ilişkileri yaratıcı briefi hazırlamaya başlar (Strateji&Planlama ile)
 • Hesap yöneticisi, trafikten bir iş numarası talep eder
 • Proje yöneticisi bir iş numarası verir
 • Yaratıcı brief tüm taraflarca onaylandıktan sonra, bir başlangıç toplantısı gerçekleşir
 • Müşteri departmanı prodüksiyon ekibinden bir  maliyet/zaman tahmini talep eder
 • Tahmin yönlendirilir ve dahili olarak onaylanır
 • Müşteri tahmini onaylar, iş başlar

2. Planlama

• Proje yöneticisi, Müşteri ilişkileri departmanına sunmadan önce programı hazırlar. Yaratıcı ve prodüksiyon ekibi tarafından onay alır
• Program daha sonra müşteri ilişkileri direktörü tarafından onaylanır ve müşteriye sunulur. Müşteri tahmini ve programı onayladıktan sonra iş başlar
• Proje yöneticisi daha sonra değişiklikleri yansıtacak olan ana zamanlama çizelgesine işi yansıtır
• Proje yöneticisi daha sonra programın güncellenmesi ve sürdürülmesinden sorumludur

3. Haftalık Durum Toplantısı

• Müşteri ilişkileri yöneticisi haftalık müşteri durum raporunu günceller
• Müşteri durum raporlarını incelemek için haftalık ajans durum toplantıları düzenlenir
• Proje yöneticisi daha sonra toplantı sırasında verilen değişiklikleri yansıtmak için bir ana zamanlamayı günceller ve dağıtır
• Müşteri ekibi durum raporlarını günceller

4. Günlük Sıcak Liste/Durum

• Proje yöneticisi, her sabah ajansına güncellenen bir proje yönetim programında dijital olarak “Bugün acil olarak neler yapılmalı-Sıcak liste/rapor” ve mevcut “durum raporunu” dağıtmalı ve sürdürmelidir. Sıcak listenin yayınlanmasından önceki gece, tüm ekip katılımcıları, yani müşteri ekipleri, yaratıcı direktör, prodüksiyon, bir sonraki gün için gerekli olan işlerle ilgili olarak proje yönetim departmanını bilgilendirmelidirler.
• Çalışma ana zamanlama çizelgesine göre planlanmış olsa da, sıcak liste hafta boyunca meydana gelen değişiklikleri yansıtır. Ekip üyeleri, günlük olarak kendilerine hangi işin atandığını gösteren bir rehber olarak bu listeyi kullanabilir.

5. Tahminin Müşteri Tarafından Onaylanması

• Tahminin müşteri tarafından onayı aldığı veya imzalı bir medya onayı müşteri ilişkileri sorumlusuna ulaştığı zaman, muhasebe faturalama işlemine başlamak için bilgilendirilmelidir.
• Sonrasında müşteri ilişkileri departmanı bir başlangıç çalışma özeti hazırlar ve gerekirse bir iç başlangıç planlama toplantısı başlatır.
• Proje yöneticisi tüm iç işleri ile ilgili toplantıları planlamalıdır. Planlanan tüm toplantıları yönetmek için bir ajans ana takvimi tutulmalıdır.
• Ücret esaslı bir düzenleme için, onaylı bir tahmin ve / veya medya programı imzalanmadan başlatılmalıdır.
• İmzalı tahminler üretim personeli ve CSD’ye dağıtılmalıdır.

6. Proje Yönetimi

• Proje yöneticisi, ana zamanlama çizelgesine uyum sağlamak için her departmanda (yaratıcı veya üretim) teslim tarihlerinin yerine getirildiğinden emin olarak tüm çalışmaları dahili olarak izler.
• Proje yöneticisi, hesabın atanmış potansiyel yaratıcı ekibinin kullanılabilirliğini belirlemek veya gerekirse alternatif yaratıcı ekip atamak için kreatif direktör ile  çalışmalıdır.
• Proje yöneticisi dijital bir ana zamanlama çizelgesine sahip olmalı ve tüm değişikler ekipler tarafından ulaşılabilir olmalıdır. Her bir değişiklik turu takip edilmeli ve ana zamanlama çizelgesine yerleştirilmelidir, böylece bir “iş geçmişi” oluşturulabilir. Özellikle bu iş geçmişi proje yöneticisinin hesap verilebilirliği için oldukça önemlidir. İşler ters gittiğinde sorunun neden kaynaklandığının belirlenmesini de sağlar.

7. Dahili onaylar ∞ (Sonsuza kadar sürer..)

Ajans çalışmalarını yönlendirirken, işin  ajans içinde dolaşmasının zaman aldığını lütfen unutmayın.

Önemli bir kişi çalışmaya onay veremiyorsa (Ör: çk yoğunum görmedim- Ne kadar yoğun ve önemli biriyim, önümde eğilin!), yedek imza onayı bulabilmek için uygun yöneticiyi ve hesap ekibini bilgilendirin.

8. Yeni Yaratıcı Aşama

• Müşteri ilişkileri, yaratıcı özeti, projeyi tartışmak ve gerekirse zaman çizelgelerini tartışmak için sorumlu  ekiple buluşur. (Büyük ajanslarda farklı müşteri hesapları için farklı gruplar oluşturulur)
• Müşteri ilişkileri direktörü, tüm müşteri metin ve sanat onaylarından sorumludur. Müşteri ilişkileri direktörü, müşteriye sunulacak işin kopyasını resmi onay için müşteriye gönderir. İş çıktısı (grafik, video, metin, ses vb.) her ne kadar sorumlu grup içinde paylaşılmış ve onaylanmış olsa da müşteriye gönderilmeden önce müşteri ilişkileri direktörü “gerçek bir kontrol” yapar (müşteriye işi kontrol etmeden .ai, .psd  hatta .aep gönderen dinazor pek çok direktör bulunuyor)  ve müşteriye gönderir.
• Müşteriye iş sunmadan önce dahili incelemeler gereklidir.
• Proje yöneticisi sunulan tüm yaratıcı öğelerin bir kopyasını tutar.
• Prodüksiyon, üretim maliyetlerinin bütçe dahilinde kalacağını onaylamak için yaratıcı fikirlerini sunmadan önce yaratıcı ekip ile buluşur. Bu elbette daha önceki aşamalarda da sunulabilir.

9. Metin Aşaması

• Hesap direktörü, metin yazarına (ve diğer ekip üyelerine) müşteri materyallerini sağlar, gerekirse bir başlangıç toplantısı düzenler ve proje yöneticisine müşteri değişikliklerini bildirir.
• Metinler, müşteriye dolaşmadan önce düzeltmeli ve dahili olarak yönlendirilmelidir.
• Dahili onay üzerine, (editoryal ortamda), metinler trafiğe derli toplu teslim edilmeli ve sanat departmanına iletilmelidir. Genellikle metin yazarı ve sanat yönetmeni takım olarak birlikte çalışırlar.

10. Mevcut Yaratıcı Süreci Gözden Geçirmek

• Müşteri ilişkileri departmanı, müşterinin ek maliyetlerin onaylanmasından, medya programının doğruluğundan  ve  sipariş formlarındaki değişikliklerin uygunluğundan da sorumludur. (Müşteri ilişkileri departmanı müşterinin başarısı için sanki projeyi kendi şirketlerine yapıyormuş gibi çalışırlar. Bütçeyi kendi ceplerinden harcıyormuşçasına harcalar.)
• Değişiklikleri proje yöneticisine vermeden önce Müşteri i. direktörü müşteri değişikliklerini gözden geçirir, değişikliklerin açıkça işaretlendiğinden emin olur.  Proje yöneticisi, değişiklikleri hesap takımına teslim etmeden önce tüm düzeltmelerin anlaşılabilir olduğundan emin olmalıdır.
• Yaratıcı proje yöneticisinden alındığında, metin yazarı veya art direktör değişiklikleri gözden geçirir.
• Değişiklikler sanat departmanı tarafından yapıldıktan sonra dolaşımın devam etmesi için proje yöneticisine verilir.

11. Müşteriye Yönlendirme

Müşteri, kreatifi veya medya programlarını onaylamadaki sorumluluklarıyla ilgili bazı önemli gerçeklerden haberdar edilmelidir. Programın onaylanmasından sorumlu oldukları ve materyalleri zamanında ajansına geri göndermeleri gerektiği vb… Ajans, müşteriye, materyallerin belirlenen bir süreye kadar iade edilmemesi durumunda, projelerin son tarihlerinin tehlikede olabileceğini hatırlatmalıdır. Müşteri, küçük veya büyük değişikliklerin zamanlamayı değiştirilmesine neden olabileceğini de anlamalıdır.
• Hesaptan sorumlu olan müşteri ilişkileri sorumlusu, mevcut programı etkileyen değişiklikler için proje yöneticisinden veya bölüm yöneticilerinden onay almalıdır. Müşteriye gerçekçi bir son teslim tarihi ile geri dönmek her zaman müşteri ile ajans açısından doğru bir tercih olacaktır.

12. Yaratıcı Çalışmanın Müşteri Onayı

• Müşteriye bakan MİS/Y(müşteri ilişkileri sorumlusu/yöneticis), kreatif işler, bağlam, metinler, grafikler, storyboardlar, iş dosyalarından ve medya programlarını doğrudan müşteriye aktarmaktan sorumludur
• MİS/Y müşteriden “son imzayı” alsa da Mİ yöneticisi, müşterinin değişikliklerinin müşterinin memnuniyetine göre yapılmasını sağlamaktan sorumludur. Yani müşteri MİS/Y’e rağmen yanlış bir karar almışsa müşteriyi Mİ yöneticisi ajans içinde korur.
• Müşteri değişiklikleri ve onay adımları, nihai müşteri kopya/düzen onayına kadar tekrarlanır; bu noktada MİS proje yöneticisini üretime başlaması için bilgilendirecektir.
• Planın nihai üretilmiş bir parçaya dönüştürülmesinden önce bir “prepro” veya preprodüksiyon toplantısı planlanacaktır.

13. Yaratıcı Çalışmanın Hayata Geçirilmesi 

Müşteri yaratıcı bir konsepti onayladıktan sonra sanat yönetmeni gereken tasarımlara başlar (kendisi veya bir tasarımcı ile) son hazırlıkları yapar, fotoğrafçı veya sanatçıyı seçer. Daha sonra sanat yönetmeni, ajansın bir stüdyosu ve ekipmanı yoksa, prodüksiyon ve MİS/Y ile sanatsal çıktıların olası bütçeleri için bir araya gelir.
• Daha sonra bir üretim programı oluşturulur.
• Sanat yönetmeni, üretim ve program, maliyetler, pozlar (kaç kare gerek) ve/veya illüstrasyon (kaç grafik üretimi gerek) gibi maliyetleri ilgili departmanlar ile çıkartır.
• Müşteri gerekirse ek maliyetleri onaylar. (İşte burası MİS/Y’in müşteri ile arasının bozulduğu yerdir. Çünkü hep ek maliyetler çıkar. )
• Çekim gerçekleşir, post prodüksiyon gerçekleşir ve proje yöneticisi Mİ ekibini müşteri onay ihtiyaçları, zamanlama ve değişikliklerden haberdar eder.
• Üretim çalışmaları müşteri onayı için sunulmadan önce dahili olarak onaylanır.

14. Medya Planlanlaması

Medyadepartmanı, müşterilerin ihtiyaçlarına ve onaylanmış dahili programa göre medya programını üretir.
• Son teslim tarihlerinizi karşıladığınızdan emin olmak için departmanlarla takip etmek MİS/Y’nin sorumluluğundadır. Yaratıcı, metin veya sanat materyalleri zaman çizelgelerinizde geç gelirse, medya programlarınızı yayınların kapanış tarihlerini karşılamak için gerçekçi bir tarihi yansıtacak şekilde değiştirdiğinizden emin olmalısınız!
• Medya departmanı, medya zamanlama bilgilerinin doğru olup olmadığını gözden geçirmek için tüm medya kaynaklarını kontrol eder.
• Malzemelerin zamanında alındığından ve düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olmak için medya ile trafik takipte kalacaklardır.

15. Prodüksiyon Aşaması – Post çekim

• MİS/Y, proje yöneticisine yaratıcı ürünün imzalı bir kopyasını (veya onayı) verir.
• Prodüksiyon, gereken özelliklerine göre çalışmayı üretir ve reklam tüm taraflar onaylayana kadar dahili olarak sirküle edilir.
• Müşterinin nihai onayı olmadan ajans tarafından hiçbir işe başlanılmamalıdır. Onaylar yazılı alınmalıdır.
• Çalışmaya revizyonlar tüm müşteri revizyonlarında olduğu gibi muamele edilecek ve bir müşteri değişikliği emri oluşturması gerekecektir.
• Stüdyo, herhangi bir değişiklik için imzalı bir prodüksiyon tahmini olmadığı sürece herhangi bir işe başlamamalıdır.

16. Son Gözden Geçirmeler

• Proje yöneticisi, son müşteri nihai dahili onay, kalite kontrol veya düzeltme için  son materyalleri dahili ve harici dolaştırmalıdır.
• Her şey onaylandığında, proje yöneticisi bütçe detaylarının bir kopyasını yapar ve kanıt nihai onay için müşteriye  ve ilgili tedarikçilere gönderilir.
• Müşteri, tüm bunların öncesinde her şeyi onaylamış olmalıdır.
• Müşteri veya ajans değişiklik yaparsa, bir değişiklik emri oluşturulur ve gerekirse gerekli materyaller düzeltilir. Ajans ek ücrete tabi olacaksa, müşteriye bildirilmeli ve maliyetler müşteri tarafından onaylanmalıdır.
• Malzemeler/iş müşteriye sevk edilmeden önce numuneler inceleme için ajans içinde sirküle edilmelidir.

17. İşin Yayımlanması ve Kontrolü

• MİS/Y, Proje yöneticisi, Medya departmanı  işin yayımlanmasını takiben mecralarda işin yayımlanıp yayımlanmadığını, doğru yayımlanıp yayımlanmadığını takip eder. Gerekirse mecra, içerik değişiklikleri müşteri ile konuşulur onayı alınır ve yapılır.

• En kritik aşamalardan biridir. İşte aksaklıklar çıkabilir, gözden kaçan detaylar veya tüketicinin tepkileriyle karşı karşıya kalınabilir. Bu gibi durumlara özel kriz yönetiminin önceden yapılmış olması gerekir.

18. Raporlama ve Analiz 

•  Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve proje bitimi için raporlar hazırlanır.

•  Kampanyanın/işin analizi yapılar bir sonraki iş için görüler elde edilir.

•  Tüm bu rapor ve anlizlerin son hali müşteri ile paylaşılır.

19. [ Ajanslar için ] Case Study -vaka analizi-  ve Müşteri Değerlendirmesi  

•  Tüm içerik ve sonuçlar müşteri onayı alındıktan sonra ajansın web sitesinde bir sayfa oluşturarak potansiyel müşterilere  kanıt olması için paylaşılır. Rakip için faydalı olacak şeyler elbette gizlenmelidir.

•  Müşterinin Ajansara’ya kayıt olarak değerlendirme yapması rica edilir.

Reklam Ajansı Nasıl Çalışır Kısa Anlatım

0. Müşteri ajansı konkura davet eder veya ajans konkura girer. Holdinglerin konkurlarına 50 ajans katılır. Short-liste 4-5 ajans kalır. Her şeyden önce konkurun  kazanılması gerekir. Çok iyi veya işini iyi yapan ajanslara işler konkursuz emanet edilir. Yani her süreçten önce bir müşteri gereklidir. “Bu yüzden çalışanın maaşını müşteri verir”. Ajans patronu/başkanı/ortağı sadece parayı yönetir.

1.  Sorumlu Hesap/Marka/Müşteri ilişkileri yöneticisi (Farklı ajanslarda farklı isimler veriliyor) ve ekibi, çözülmesi gereken sorunu tanımlamak için müşteriyle görüşür.

2. Hesap/Marka yöneticisi bu soruna dayalı bir reklam özeti yazar. Rekabetçi analizin, araştırmaların içerdiği bu özet, planlamacının ve / veya yaratıcı direktörün yardımı ile yaratıcı ekibe anlatılmaya hazır hale gelir.

3. Hesap yöneticisi reklam ekibine bilgi verir ve bir zaman çizelgesi, bütçe ve önerilen medya kanalları oluşturur.

4. Yaratıcı ekip birkaç gün veya hafta boyunca projede çalışır ve ilk fikirleri yaratıcı yönetmene getirir.

5. Yaratıcı yönetmen çalışmayan fikirleri itlaf  eder ve daha iyi fikirler keşfetmek için takımı yönlendirir.

6. Yaratıcı ekip, gerektiğinde diğer departmanlardan yardım alarak fikirler üzerinde çalışmaya devam edecektir. Hesap yöneticisi,  ajansın diğer üyelerini işin yolda olduğundan emin olmak için kontrol eder. Artık Prodüksiyon/Tasarım departmanı, yapılacak aksiyonlar için tahmini ne kadar sürenin gerekeceğini tahmin edecek kıvama gelmiştir.

7. Yaratıcı yönetmen nihai fikirleri onaylar. Yaratıcı ekip bunları hesap yöneticisi ile birlikte müşteriye/reklamverene sunar.

8. Müşteri/reklamveren, ajansa geri bildirimde bulunmadan önce fikirleri tartışmak için biraz zaman alacaktır. Geri bildirim, fikirlerin yeniden çalışılmasına veya uygulanabilir fikirlerin yürütülmesine geçmek için yeşil bir ışık yakabilir. Bu noktada bir bütçe ve zaman çizelgesi bir kez daha onaylanacaktır.

9.  Reklam ekibi, kabul edilen herhangi bir biçimde reklamları üretmek için marka ekibi, medya satın alma ekibi, prodüksiyon ve reklam yönetmeni ile yakın bir şekilde çalışır.

10. Nihai reklamlar onay için müşterinin önüne yerleştirilir. Reklamlar, çevrimiçi, basılı, açık havada, canlı yayında veya başka bir ortamda müşteri onayına göre yayımlanır.

11.  Ajans, reklamların başarısını, yatırım getirisini izleyecek ve müşteriye geri bildirimde bulunacaktır.

12. Anlaşmanın tüm şartları sağlandıysa Reklamveren ajansa ücretin tamamını veya bakiyesini ödeyerek süreci bitirir.

4. Reklam ajansı organizasyon yapısı ve görev tanımları nelerdir?

Türkiye’de pek çok ajansta duyacağınız terimler yandaki gibidir: Müşteri İlişkileri , Yaratıcı Grup, Stratejik Planlama, Prodüksiyon, Basılı İşler, Medya, Planlama, Finans / Muhasebe, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları, İdari İşler, Trafik, Arşiv, Yönetim Sekreterliği, Santral Görevlisi. Aşağıda göreceğiniz gibi bunların çoğu aslında operasyon altında toplanmaktadır.

Network ajansları genellikle aşağıdaki 7 temel departmandan oluşmaktadır.

Reklam ajansı nedir? Ne i̇ş yapar? Reklam ajansı organizasyon yapısı 

Reklam Ajansı Organizasyon Yapısı – Büyütmek için tıklayınız

Müşteri İlişkileri Departmanı

Müşteri ilişkileri departmanı, ajans içindeki müşteri savunucusudur. Müşteri ve ajans arasında irtibat görevi görmesinin yanı sıra, departmanda yer alan müşteri yöneticileri, müşteriye stratejik rehberlik sunmaktadır. İşlerini iyi yapabilmek için müşteri yöneticilerinin doğal problem çözücü, analitik fikirli ve yetkin bir iletişimci olmaları gerekir.

 

Müşteri ilişkileri departmanı ekibi genellikle müşteri reklam / pazarlama özetini ajans ekibine briefler, ajansın müşteriyi daha iyi anlamasını sağlar, bir şeyler ters gittiğinde ajans içindeki işin yapılmasını sağlar.

 

Müşteri İlişkileri Departmanı Görevler/Unvan

 • Account Coordinator
 • Account Director
 • Account Executive
 • Account Group Director
 • Account Group Supervisor
 • Account Planner
 • Account Planning Supervisor
 • Account Services
 • Account Services Director
 • Account Supervisor
 • Chief Client Officer
 • Client Coordinator
 • Group Account Director
 • Group Account Supervisor
 • Management Supervisor
 • Relationship Manager
 • VP/SVP/EVP of Client Service

Yaratıcı Departman

Fikir ve buluştan sorumludurlar. Strateji planlama ve müşteri brieflerini bir potada eriterek tüketicinin hafızasında kalacak şekilde etkili bir mesaja dönüştürürler/dönüştürmelilerdir. 

 

Bir ürünün / reklamın / sosyal gönderinin görsel konseptini veya stilini oluşturmaya kadar her şey yaratıcı uzmanlık gerektirir. Yaratıcı ekip çalışanları sanatsal olarak bir becerikli, sentezleme yeteneği olan ve paydaşları yaratıcı fikirlerinin işin hedeflerine yönlendirebileceklerine ikna edecek şekilde iletişim ustaları olmaları gerekir.

 

Müşterinin fikirlerini hayata geçirdikleri için, müşterinin vizyonunu yorumlayabilmeli ve yaratıcı süreç boyunca birçok fikrin yinelemesini yapabilmelidirler. En iyi “yaratıcılar”, sosyal ve kültürel açıdan derin bir gözlem yeteneğine sahip “meraklı ve düşünen” kişilerdir.

 

Yaratıcı Departman Görevler/Unvanlar

 • Art Business Manager
 • Art Director
 • Assistant Copywriter
 • Assistant Graphic Designer
 • Associate Creative Director
 • Associate Designer
 • Associate Interactive Developer
 • Associate Producer
 • Chief Creative Officer
 • Content Producer
 • Copy Supervisor
 • Copywriter
 • Creative Coordinator
 • Creative Director
 • Creative Group Head
 • Creative Manager
 • Creative Service Vice President
 • Director of Creative Services
 • Director of Graphic Services
 • Executive Art Director
 • Executive Creative Director
 • Experience Designer
 • Experience Director
 • Illustrator
 • Image Retoucher
 • Information Architect
 • Interactive Designer
 • Junior Art Director
 • Junior Copywriter
 • Junior Designer
 • Production Artist
 • Senior Art Director
 • Senior Copywriter
 • Senior Graphic Designer
 • Senior Traffic Manager
 • Social Media Copywriter
 • Social Producer
 • Studio Manager
 • Studio Specialist
 • UX / UI Designer
 • VP, Group Creative Director

Medya Departmanı

Medya ekibi, radyo zamanı, TV reklamları, reklam panoları, dergiler, influencerlar ve dijital mecraları içeren bir müşterinin kampanyasının görünürlüğünü ve yürütülmesini yönetir. Medya ekibindeki üyeler stratejik planlayıcılar, yaratıcılar, iletişimcilerdir. Toplum, endüstri ve dijital eğilimler hakkında derin bir anlayışa ve bilgiye sahiptirler.

 

Medya ve yaratıcı ekip genellikle birbirleriyle yakın çalışır ve benzer nitelikleri paylaşır. Sıkı sıkıya pazarlık eden zor ve büyük satın almalar yaptıkları veya müşteriye öneride bulundukları için büyük ölçüde strese maruz kalan insanlardır. Etkinlik departmanındakiler gibi stresten geceleri dişlerini birbirine sürterek uyurlar.

 

Medya Departmanı Görevler/Unvanlar

 • Assistant Media Planner
 • Associate Digital Marketing Manager
 • Associate Media Buying Director
 • Associate Media Director
 • Associate Media Research Manager
 • Broadcast Media Supervisor
 • Content Manager
 • Corporate Media Director
 • Digital Marketing Executive
 • Digital Marketing Manager
 • Digital Marketing Specialist
 • Engagement Planning Director
 • Executive Media Director
 • Executive VP, Media and Corporate Administration
 • Group Broadcast Director
 • Group Media Director
 • Group Media Supervisor
 • Marketing Coordinator
 • Media Account Supervisor
 • Media Assistant
 • Media Buyer
 • Media Coordinator
 • Media Director
 • Media Manager
 • Media Planner
 • Media Research Associate
 • Media Research Director
 • Media Research Supervisor
 • Media Supervisor
 • Media Traffic Coordinator
 • National Broadcast Buyer
 • National Broadcast Supervisor
 • Senior Digital Brand Marketing Manager
 • Senior Vice President of Marketing
 • VP of Digital Marketing

Strateji ve Planlama Departmanı

Reklam ajanstaki strateji ve planlamada çalışan kişiler yaratıcılık, araştırma ve derin endüstri bilgisine sahiptirler. Operasyon departmandaki iş arkadaşlarına benzer şekilde, yüksek motivasyonlu, organize ve analitik insanlardır. Stratejistler, tüketici ve marka arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışan ve yaratıcı ekibi yaratıcı uygulamalara yol açan bilgilerle körükleyen yenilikçi düşünürlerdir. Toplum eğilimlerini ve trenleri çok iyi okurlar.

 

Strateji ve Planlama Departmanı Görevler/Unvanlar

 • Brand Planner
 • Brand Planning Coordinator
 • Brand Planning Director
 • Brand Strategist
 • Chief Strategy Officer
 • Cultural Anthropologist
 • Digital Strategist
 • Director of Strategy
 • VP/SVP/EVP of Strategy

Teknoloji ve Analiz Departmanı

Teknoloji, bir reklam ajansının tüm departmanlarına entegre edilmiştir. Çoğu zaman, dijital, yaratıcı veya kullanıcı deneyimi kampanyaları karmaşık teknolojiler içerir. Geliştiriciler (developer), mühendisler  vizyonu teknoloji ile gerçeğe dönüştürmelidir. Web sitesi geliştirme, mobil uygulama tasarımı ve etkileşimli deneyimlerin oluşturulmasıyla ilgili her şeyi ele alırlar.

 

Analitik bölüm ise şirketler için mevcut olan çok miktarda veri hakkında bilgi sağlayabilen, veri odaklı ajans dostlarımızın çalıştığı yerdir. İster sosyal medya, ister geleneksel medya, mobil, web, basılı veya dijital pazarlamada olsun, bir ajanstaki analistler veriler üzerinden madencilik yaparak ve pazarlama performansını analiz ederek önerilerde bulunurlar.

 

Analistler veritabanı pazarlama, entegre kanal pazarlama ve Google Analytics, Adobe, Salesforce, IBM ve diğerleri gibi veri analizi araçlarını kullanma konusunda uzman olmalıdırlar. Strateji ve planlama ile dirsek dirseğe çalışırlar.

 

Teknoloji ve Analiz Departmanı Görevler/Unvanlar

 • Analyst
 • Application Development Manager
 • Application Specialist
 • Associate Director of Analytics
 • Business Systems Manager
 • Business Systems Specialist
 • Chief Technology Officer
 • Creative and Production Systems Manager
 • Creative Technology Director
 • Data/Insights Analyst
 • Database Developer
 • Database Marketing and Sales Analyst
 • Digital Marketing Analyst
 • Digital Operations Specialist
 • Director of Analytics
 • Director of Information Technology (IT)
 • Director of Technology
 • Email Campaign Specialist
 • Email Marketing Manager
 • Email Marketing Specialist
 • Head of CRM Marketing
 • Information Technology Director
 • Information Technology Specialist
 • Interactive Webmaster
 • Lead Analyst
 • Manager of Information Technology
 • Marketing Automation Specialist
 • Marketing Research Lead
 • Marketing Research Manager
 • Marketing Research Specialist
 • Network and Operations Manager
 • Senior Analyst
 • Senior Database Administrator
 • Senior Email Marketing Strategist
 • Senior Interactive Analyst
 • Senior Web Analyst
 • Software Developer
 • Software Support Administrator
 • SVP Intelligence
 • Technology Director
 • Technology Manager
 • VP Intelligence
 • Web Architect

Operasyon Departmanı

Operasyon ekibi, hem dahili hem de harici ticari operasyonlarla ilgilenir. Bu departman, müşteri projelerinin yürütülmesini ve iç iş ilişkilerini (örneğin muhasebe ve insan kaynakları) yürütmeyi koordine eder. Operasyonlar, müşterinin sorusunun yanı sıra ajansın dahili süreçlerini / kapasitesini de derinlemesine anlamalıdır, çünkü operasyon ekibi projeye ayrılan zaman çizelgesini, bütçeyi ve kaynakları yönetir.

 

Operasyon Departmanı Görevler/Unvanlar

 • Accounting and HR Specialist
 • Agency Operations Manager
 • Assistant Project Manager
 • Broadcast Project Manager
 • Chief Culture Officer
 • Chief Financial Officer (CFO)
 • Creative Operations Manager
 • Digital Media Managing Director
 • Director of Finance
 • Director of HR
 • Director of Project Management
 • Marketing Operations Manager
 • Operations Associate
 • Print Project Manager
 • Program Director
 • Project Manager
 • Senior Project Manager
 • Senior Vice President, Operations
 • VP/SVP/EVP of Delivery
 • VP/SVP/EVP of Finance
 • VP/SVP/EVP of HR

İş Geliştirme Departmanı

Çoğu ajans büyümek ister.Bu yüzden yeni ve mevcut müşteri hesaplarından yeni gelir elde etmek için iş geliştirme ekibine güvenir. Bu roldeki insanlar güçlü iletişimciler, ilişkiye yönelik, stratejik ve ajansın yetenekleri ve değerleri hakkında bilgilidirler. 

 

Potansiyel satışları kapalı anlaşmalara dönüştürmek için satış ve pazarlamayı bir araya getirmek zorundadırlar.

 

Ek gelirler oluşturmak, sepeti büyütmek, ek ürünler oluşturmak ve gelecekteki iş modellerini sezme gibi fark yaratacak görevleri üstlenmişlerdir.

 

İş Geliştirme Departmanı Görevler/Unvanlar

 • Business Development Associate
 • Business Development Coordinator
 • Business Development Director
 • Chief Growth Officer
 • Chief Marketing Officer (CMO)
 • Director of Business Development
 • Director of Communications
 • Marketing Coordinator/Specialist
 • New Business Coordinator
 • New Business Manager
 • Senior Vice President (SVP) of Agency Growth
 • Vice President (VP) of Strategic Growth
 • VP of Marketing

5. Reklam ajansı türleri nelerdir?

Temel olarak 5 tür reklam ajansı vardır.

Tam Hizmet Reklam Ajansları

 • Büyük boy ajanslardır. Bünyesinde çok fazla departman barındırır.
 • Reklamın tüm aşamalarıyla ilgilenirler
 • Farklı departmanlar için farklı uzman kişilere sahiptirler

Interaktif (Dijital) Reklam Ajansları

 • Modern iletişim metodları kullanırlar
 • Online reklamlar kullanır, cep telefonlarına kişisel mesajlar gönderirler vb. faaliyetlerde bulunurlar
 • Ürettikleri reklamlar yüksek sayıda etkileşimli, çok yeni konseptlere sahip ve çok yenilikçidir

Yaratıcı Butik Reklam Ajansları

 • Çok yaratıcı ve yenilikçi reklamlar yaparlar. Yönelimleri değiştirir veya yönelim yaratırlar.
 • “Gerçek” reklamlar oluşturmak dışında başka bir işlevleri yoktur. (Ne iş olsa yaparız demezler)
 • Kendi metin yazarları, yönetmenleri ve yaratıcı insanlarıyla genellikle küçük ölçekli ajanslardır

Medya Satın Alma  Reklam Ajansları

 • Reklam için medya kuruluşlarından yer alır ve reklamverenlere satarlar
 • Reklamın yerleştirileceği zamanı ve yeri satarlar
 • Reklamın seçili zamanda ve yerde yayınlanıp yayınlanmadığını denetler ve raporlarlar

Kurum İçi Reklam Ajansları

 • İçinde olduğu kurumun ihtiyaçlarına göre evrimleşmiştir. İhtiyaçlara göre uzman ve departmanlara sahiptirler
 • Çalıştıkları şirketin bordrolu çalışanlarıdır. Genellikle yan hakları ve çalışma saatleri diğer reklam ajansı türlerine göre daha iyidir. Memur zihniyeti hakimdir.

Dünyanın En Büyük Reklam Ajansları

Dünyanın en büyük reklam ajansları reklam ajansı nedir? Ne i̇ş yapar? Ajansara
Kaynak 2018 yılına aittir.

Dünyanın en büyük ajanslarının yapısını daha iyi anlayabilmeniz için büyük resmi aşağıda bulabilirsiniz.

Dünyanın en büyük reklam ajansları en iyi
Görseli büyütmek için tıklayınız

 

Yorumunuzu bırakın
Yorum
İsim
E-posta

İlginizi Çekecek Yazılar

Sürdürebilir Başarı İçin Ajansara'ya Şimdi Kayıt Olun!

Şeffaf, Güvenilir ve Tarafsız Bir Platform

Hemen Teklif Alın!

1
2
3
4
Ajans Kategorisi

Ajans kategorisini seçmekle başlayın,

Hizmetler

İstediğiniz hizmeti seçin,

Önceki
Detaylar

Aradığınız hizmeti daha iyi anlamak istiyoruz,

Önceki
Devam
İletişim Bilgileri

Size ulaşmamız için iletişim bilgilerinize ihtiyacımız var

Gönder
Önceki