pr nedir

PR Nedir? PR Çalışması ve Örnekler

Share on linkedin
Share on email
Share on print
PR Nedir? Ayrıntılı rehberinde Halkla İlişkilere dair pek çok sorunun cevabını ve PR ajanslarının ne iş yaptığını öğrenebilirsiniz.
PR Nedir? Ayrıntılı rehberinde Halkla İlişkilere dair pek çok sorunun cevabını ve PR ajanslarının ne iş yaptığını öğrenebilirsiniz.
İçindekiler
pr nedir

PR(Public Relations/TR: Halkla İlişkiler/Okunuşu:Piar) Nedir? Kısaca Tanım

“Halkla ilişkiler, kuruluşlar ve halkları arasında karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kuran stratejik bir iletişim sürecidir.”

“Halkla ilişkiler (PR), halkın algısını etkilemek için bir birey veya kuruluş (bir işletme, devlet kurumu veya kar amacı gütmeyen bir kuruluş gibi) ile halk arasında bilginin yayınlanmasını ve yayılmasını kasıtlı olarak yönetilmesidir.”

PR(Halkla İlişkiler) amacı nedir?

(PR)Halkla ilişkilerin amacı; halkı, potansiyel müşterileri, yatırımcıları, ortakları, çalışanları ve diğer paydaşları bilgilendirmek ve nihayetinde onları kuruluş, ürünleri veya siyasi kararları hakkında olumlu veya olumlu bir görüş sürdürmeye ikna etmektir.

Halkla i̇lişkiler

PR'nin faydaları nelerdir?

 • Reklamdan daha uygun maliyetli
 • Geniş etki: güvenilir bir terfi şeklidir
 • Hedef kitlenize ulaşın
 • Medya, yatırımcılar, etkileyiciler, potansiyel müşteriler, müşteriler vb. İle bağlantılar kurun.
 • Olumlu bir marka imajı oluşturun
 • Reklam konusunda size yardımcı olur
 • Markanız için doğru pazarı hedefleyin
 • Bir kampanyadan sonra uzun süreli faydalar

PR (piar) Çalışması nasıl yapılır?

PR Çalışması adım adım nasıl yapılır? 9 Adımda PR Çalışmanızı hayata geçirin
Sıralama Ne yapmalısınız? Ayrıntılar
1 Basın bülteni ve blog taslağı yazın Yorumlar, revizeler ve sorular için bülteni/blog gönderisini şirketinizde ortak alanda veya bulutta tutun böylelikle herkes düzeltme ve eklemeleri rahat bir şekilde yapabilir
2 Basın bülteni son düzenlemeleri Yayınladıktan sonra editörleri tekrar arayıp düzeltme rica etmemek için müşterinizden ve yöneticinizden son onayları vermeleri için bir tarih isteyin
3 Basın bülteni programlama Dahili, toplu hedef kitle için 2 ayrı sürüm yapın ve planlayın
4 Blog gönderisini planla Gerektiği gibi alakalı görüntüler ekleyin (Basılı için 300DPI, dijital için 72DPI) ve gönderinin uygun bir zamanda başlayacak şekilde planlandığından emin olun, takipçisi olun
5 Sosyal medya tanıtım içeriklerini oluşturun Metin, görsel, hastag ve tarih ayarlamalarını yapın
6 Sosyal medya takvimini planlayın Duyurunuzla birlikte içeriklerini zamanlayın ve gün / hafta boyunca ek promosyon iletişimler planlayın
7 Çalışan iletişimi Çalışanları iletişimin içinde ve bilgili tutun, onları iletişimin bir havarisi yapın
8 Müşteri iletişimi Sosyal paylaşımları, farkındalığı ve ürün benimsemesini artırmak için müşterilerinize büyük duyuru hakkında enerji verecek bir e-posta bülteni oluşturun
9 Medya desteği Editoryallar ve söyleşilerle içeriğinizi / mesajınızı hedef kitlenize göre şekillendirin

PR(Public Relations) ne işe yarar?

Halkla ilişkiler uzmanları bir kuruluşun hedef kitlesi, medya, ilgili ticari medya ve diğer fikir liderleriyle ilişkiler kurar ve sürdürür.

Ortak sorumluluklar arasında iletişim kampanyaları tasarlamak, basın bültenleri ve diğer haberler için içerik yazmak, basınla çalışmak, şirket sözcüleriyle röportajlar düzenlemek, şirket liderleri için konuşmalar yazmak, bir kuruluşun sözcüsü olarak hareket etmek, müşterileri basın konferanslarına, medya röportajlarına ve konuşmalara hazırlamak, web sitesi ve sosyal medya içeriği yazmak, şirket itibarını yönetmek, kriz yönetimi, iç iletişimi yönetmek, marka bilinci ve etkinlik yönetimi gibi pazarlama faaliyetleri vardır.

Halkla ilişkiler alanında başarı, şirketin birçok paydaşının her birinin çıkarlarını ve endişelerini derinlemesine anlamayı gerektirir.

Geleneksel PR ve Dijital PR Arasındaki Farklılıklar

Geleneksel PR ve Dijital PR Arasındaki Farklılıklar
Özelllikler Geleneksel PR Dijital PR
Çıktılar Basın, radyo, TV, etkinlikler Çevrimiçi yayınlar, bloglar, podcast'ler, sosyal medya, etkinlikler
İlişkiler Gazeteciler, muhabirler, yapımcılar Gazeteciler, blog yazarları, sosyal medya influencerları, sektör uzmanları
Yöntemler Basın bültenleri, röportajlar, orijinal içerik Basın bültenleri, videolar, misafir blogları, çevrimiçi içerik
Hedefler Marka ve itibarın sürdürülmesi, kriz yönetimi SEO'yu destekleyen güvenilirlik ve çevrimiçi ayak izi oluşturma
Güçlü Yönler Daha büyük şirketler için itibar ve kriz yönetimi, gazetelerde ve televizyonda kazanılmış medya Girişimler ve küçük işletmeler için farkındalık, güvenilirlik oluşturmak, çevrimiçi ayak izini ve SEO'yu büyütmek, sonuçların net takibi
Zayıf yönler Küçük işletmelerin ve kurulmaya çalışan küçük işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olmayabilir, sonuçları ölçmek zor olabilir Geleneksel medyayı kazanmak isteyen daha büyük şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olmayabilir
Pr nedir

PR işlevleri nelerdir?

Halkla ilişkiler, halkın zihninde iyi bir itibar oluşturmak için gerekli tüm bilgileri dağıtmak ve yayılmasını teşvik etmek için uğraşır.

Etkin ve iyi bir halkla ilişkiler çalışması, bu amaçla olumlu programları benimsettirmek için ve her zaman tartışmalı uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan olumsuz yansımaları ortadan kaldırmaya çalışır.

Aşağıdaki işlevleri gerçekleştirmek için kullanılır:

 1. Basın ilişkileri – Örgüt ve faliyetleri hakkında çok olumlu bir şekilde bilgi vermek.
 2. Ürün tanıtımı – Ürünlerin tanıtımı için etkinlikleri duyurmak.
 3. Etkili iletişim – Organizasyonun anlaşılmasını sağlamak ve teşvik etmek. Kurum içi ve dışı çalışmaların yapılması.
 4. Lobiciliği teşvik etmek – Belirli bir yasayı veya düzenlemeyi teşvik etmek veya caydırmak için yasa koyucularla veya hükümetle ilişki kurmak.
 5. Danışmanlık – İyi ve kötü zamanlarda kamu sorunları, şirketin konumu ve imajı hakkında tavsiyelerde bulunmaktır.

Aşağıda, PR’nin en önemli işlevlerinin bir listesi bulabilirsiniz:

 • Hedef kitlenizin markanız hakkında ne düşündüğünü analiz eder
 • İnsanların markanız hakkında neler söyleyebileceğini tahmin eder
 • Markanızın imajını iyileştirecek stratejiler düşür
 • Yeni ürün kampanyaları için stratejiler geliştirir
 • Yatırımcılarınız, müşterileriniz, gazetecileriniz, blog yazarlarınız vb. ile ilişkilerinizi yönetir
 • Şirketinizin çalışanlarına bir etkinliğe katılmadan önce tavsiyede bulunur
 • Markanızın sosyal medya iletişim dilinden sorumlu olur
 • Markanız için konuşmalar yazar
 • Web sayfanız için kurum ile ilgili, kurumun iletişimi ile ilgili içerik oluşturur ve yazar
 • PR etkinlikleri düzenler
 • Markanız hakkında basın bültenleri yayınlar, yayınlanmasını sağlar
 • Her türli olumsuz durumu kapsama altına alınacak şekilde eylem planları hazırlar
 • Markanızın itibarını ve itibarını tehlikeye atacak krizleri yönetir

Halkla ilişkiler, kuruluş ile hedef kitleleri arasında uygun ilişkiler oluşturmak ve sürdürmek için kullanılan geniş bir iletişim faaliyetleri kümesidir.

Bu küme: Müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, devlet memurlar ve toplumdan oluşur

PR departmanı, diğer tüm fonksiyonel departmanlarla sürekli etkileşim halindedir. Örneğin, finansal PR kaynak seferberliğine yardımcı olur; üretim alanı verimliliği için iş ilişkileri; müşteri ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması için tüketici ilişkileri; moral ve ekip oluşturma için çalışan ilişkileri.

Bugün PR strateji formülasyonlarına ve organizasyonel politikalara yardımcı olur. Organizasyonların çeşitli topluluklar ile çeşitli fonksiyonel departmanlar arasında köprü görevi gören departmandır.

PR ile reklam arasındaki fark nedir?

“Reklam için ödeme yaparsınız, halkla ilişkiler için dua edersiniz.”

Ödemeyle alınanlar ve ödemesiz alınanalar.

Kazanılanlar ve satın alınanlar. 

Halkla ilişkileri parayla satın alamazsınız. Reklamları alabilirsiniz.

Reklam ücretli medyadır, halkla ilişkiler medyadır.

Halkla ilişkilerde medyada yer almışsanız muhabirleri veya editörleri siz veya müşteriniz, markanız veya sorununuz hakkında olumlu bir hikaye yazmaya ikna ettiğiniz anlamına gelir.

Reklam mesajlarının göründüğü “ücretli medya” bölümünden ziyade derginin, gazetenin, TV kanalının veya web sitesinin editoryal bölümünde görünür. Öyleyse hikayeniz satın almak yerine güvenilir bir üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak doğrulandığı için daha fazla güvenilirliğe sahiptir. PR/Halkla ilişkiler ve reklamın farklarını anlatan ufak bir karşılaştırma tablosu:

PR ve Reklam Arasındaki Farklar
Reklam Halkla İlişkiler
Ücretli Kazanmanız gerekir
Görünürlük oluşturur Güven oluşturur
İzleyici kuşkucu yaklaşır Medya, üçüncü taraf doğrulaması sağlar
Garantili yer alma Garanti yok, medyayı ikna etmelisiniz
Tam yaratıcı kontrol Medya kontol eder, revize eder, değiştirir
Reklamlar çoğunlukla görseldir PR dili kullanır
Yüksek fiyatlı Daha uygun fiyatlar
Bunu satın al Bu önemli

Bir diğer büyük fark ise fiyattır. Halkla ilişkiler firmaları aylık ücret alır veya belirli projeler için kiralanabilir. Reklam çok pahalı olabilir.

Bir derginin arka kapağına 40.000 TL verebilirsiniz. Ve genellikle karşılığında sadece avucunuzu yalarsınız.

Buna karşılık, ileri gelen gazete ve dergilerde işiniz ve heyecan verici hikayeniz hakkında yazılanları hedef kitlenize sunmanız size çok daha kaliteli bir şekilde geri dönecektir.

Herkes 40.000 TL bütçeyi karşılayamaz, ancak alan veya zamanın yanı sıra yaratıcı tasarımlar ve üretim maliyetlerini hesapladığınızda reklam pahalı olabilirden çok, pahalı bir seçenektir.

Ve çoğu reklamın, tüketici etkilenmeden önce birkaç kez tekrarlanması gerekir.

Pr nedi̇r piar nedir piayar nedir p r nedir ajans şirket ajansara

PR ile pazarlama arasındaki fark nedir?

Halkla ilişkiler, bir şirket ile genel kamuoyu arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlayan bir iletişim sürecidir. PR, bir markayı tanıtmak ve marka hakkında sahip oldukları imaj konusunda halkın kanaatlerini etkilemek ister. Dolayısıyla amaç, onları şirket hakkında olumlu bir fikir sahibi olmaya ikna etmektir.

Pazarlama, temel amacı bir şirketin ürün / hizmetlerini satmak ve tanıtmaktır. Amaç, hedef kitle için uygun bir ürün ortaya çıkarmak, hedef kitleye tanıtmak ve satmaktır. Pazarlama, bir ürünün yaratılmasından müşteriye ulaşana kadar olan her şeyi içerir. Pazarlama hakkında detaylı rehber için tıklayın

Halkla İlişkiler, Reklam ve Pazarlama Farklılıkları
Özellik Halkla ilişkiler Reklam Pazarlama
Tanım Halkla karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak için ücretsiz / kazanılmış medyayı kullanarak hazırlanmış mesajları iletmenin bir pazarlama aracıdır Tanımlanmış bir sponsor tarafından ücretli duyurular yoluyla bir fikre, ürüne veya hizmete halkın dikkatini çekme eylemidir Bir şirketin müşteriler için değeri olan teklifleri yaratmayı, iletmeyi, sunmayı ve takas etmeyi taahhüt ettiği faaliyetleri ifade eder
Odak İlişki odaklı İletişim odaklı Şirket / Marka büyümesi odaklı
İletişim İki yönlü Tek yön İki yönlü
Önem Hedef kitle ile olumlu bir ilişki kurmak Hedef kitleye belirli bir teklif sunar, eyleme teşvik eder, markayla ilgili veya diğer mesajlarıyla ilgili bilgiler sunar Müşterileri elde tutmak ve büyümek için ihtiyaçlarını belirler ve stratejiler geliştirir

PR/Halkla İlişkiler istatistikleri

 • Pazarlama uzmanlarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının %80’i dijital hikaye anlatmanın iletişimin geleceği olduğunu düşünüyor
 • Pek çok PR yöneticisi, işlerine yakın gelecekte yeni bir ad verileceğine inanıyor. Bunun nedeni, çok sayıda çoklu görev içermesi ve ayrıca gerçek adının yaptıklarıyla ayrıntılı olarak uyuşmamasıdır.
 • Son 5 yılda halkla ilişkiler ajansları yılda % 30 kadar büyüdü
 • Çoğu gazeteci, okuyucularının bu yıl kendilerine daha az güveneceğine inanıyor
 • Çok sayıda PR yöneticisine göre, influencer pazarlama giderek daha önemli hale geliyor
 • Tüketicilerin %92’si kazanılmış medyayı geleneksel reklamlara tercih ediyor
 • Birçok tüketici, reklamcılığı birkaç yıl öncesine göre daha az güvenilir bir kaynak olarak görüyor
 • Günümüzde y kuşağı bloglardan ve sosyal ağlardan etkilenmeye meyillidir
 • Karar vericilerin %80’i reklamlardan değil köşe yazılarından veri almayı tercih ediyor
 • Tüketicilerin %70’i bir şirketi reklamdan çok köşe yazılarından tanımayı tercih ediyor
 • Tüketicilerin %68’i ilgilendikleri bir şirket hakkındaki bilgileri okuma eğilimindedir
 • İnsanların% 86’sının TV reklamlarından kaçınma eğilimi var
 • Şirketlerin tüketicilere gönderdiği doğrudan e-postaların % 44’ü hiç açılmıyor
 • Bir şirkete abone olan e-posta kullanıcılarının %91’i hizmeti bir süre sonra iptal ediyor

PR disiplinleri & çeşitleri nelerdir?

Finansal – Finansal sonuçların ve iş stratejisinin iletilmesi
Tüketici – Belirli bir ürün veya hizmet için tanıtım kazanma
Kriz iletişimi – Bir krize müdahale etmek
İç iletişim – Şirketin kendi içinde iletişim
Devlet ilişkileri – Kamu politikasını etkilemek için devlet daireleriyle iletşim halinde olmak
Medya ilişkileri – Bir işletmeyi tanıtabilmeleri için haber medyasıyla yakın ilişkiler kurmak ve sürdürmek
Sosyal medya / Topluluk pazarlaması – Günümüz koşullarında, halkla ilişkiler uzmanları, müşterileri hakkında mesajları istenen hedef pazarlara dağıtmak için sosyal medya pazarlamasını kullanır.
‘Siyah şapka PR’ – Tarafsız yorumcular veya sesler kisvesi altında kamu profillerini manipüle etmek veya rakibin, hedef alınan kişi veya kuruluşların itibarlarına aktif olarak zarar vermek veya onları zayıflatmak için uğraşmak.

Kurumsal itibar nedir?

Kurumsal itibar, bir şirketin yarattığı güvenin toplam pa­zar değeri içindeki katkı payıdır. Şirketin elle tutulamayan değerlerinin taşıyıcısıdır. Toplum tarafından ’beğenilen, tak­dir edilen’ bir şirket olmanın karşılığıdır. Bu karşılığın bede­lini hesaplayabilecek herhangi bir para birimi henüz icat edil­memiştir! itibarın önemi ancak yitirildiğinde anlaşılır, ama iş işten geçmiştir bir kere!

2006 yılının başlarında Doğan grubunun iştiraklerinden biri olan Petrol Ofisi, yüzde 34 tutarındaki hissesini Orta Av­rupa’nın petrol ve doğal gaz şirketi OMV’ye sattı. Hisse devri karşılığında verilen 1 milyar 54 milyon dolar IMKB’de işlem gören Petrol Ofisi’nin piyasa değerinin yüzde 19 üzerindeydi. Farklı bir şekilde söylersek Petrol Ofisi’nin hisseleri IMKB’de 8,35 YTL’den işlem görüyordu, ancak OMV’nin ödediği fiyat dikkate alındığında hisse başına düşen ödeme miktan 9,70 YTL idi. Petrol Ofisi’nin ’piyasa değeri’ ile ’pazar değeri’ ara­sında oluşan bu fark aslında tüm şirketler için geçerli olan bir gerçeğe işaret ediyordu: Elle tutulamayan değerlerin günü geldiğinde ne kadar para edeceğine… Salim Kadıbeşegil – İtibar Yönetimi adlı kitabından

Halkla İlişkiler/Pr'ın temel kriz yönetimi planları

Krizlerin çoğu beklenmediktir. Bu nedenle, krizden kurtulmanın en iyi yolu krizi daha ufak evrelerinde yok etmektir.

Dünyadaki çoğu şirket zaman zaman çeşitli krizler yaşamaktadır. Bir döngü gibidir. İyi ve kötü zamanlar vardır.

Kriz ortaya çıktığında, hızlı bir şekilde yanıt vermeniz ve önceden tasarladığınız planları uygulamanız gerekecektir. Kriz bittiğinde son adım bir kurtarma planı oluşturmaktır. Yani normale dönmek.

1. Kriz önleme

Kriz önleme, herhangi bir kriz yönetiminin ilk ve en önemli adımlarından biridir. Başlangıç ​​olarak, olabildiğince her departmanla ilgili uzmanlardan bir ekip oluşturmalı ve markanız için olası krizler üzerine beyin fırtınası yapmalarını istemelisiniz.

Daha sonra ekibiniz zayıf yönlerinizi bulmalı ve onları kabul etmelisiniz. Ancak daha sonra kendi kriz yönetimi prosedürlerinizi tasarlayabilirsiniz.

Krizi erken aşamalarında yakalamak ve tam anlamıyla patlamadan kaçınmak için bu aşamayı çok ciddiye almalısınız.

Google Alerts, olumsuz yorumlar gibi çevrimiçi sosyal ifadelerinizden haberdar olmak için kullanabileceğiniz harika bir araçtır. Yine de sizi sosyal ağlardaki eleştiriler hakkında bilgilendirmez.

2. Kriz çözümü

Yapmanız gereken ilk şey, bir kriz olduğunu ve etkilendiğinizi kabul etmektir. Daha sonra hem çalışanlarınızı hem de müşterilerinizi bilgilendirmelisiniz. Herhangi bir hissedarınız varsa, onların da bilmesi gerekir.

Daha önce görevlendirilen bir grup çalışan olan kriz yönetimi ekibiniz, genel olarak halk ile kurduğunuz her türlü iletişimden sorumludur. Bunları doğru şekilde yönetmek çok önemlidir. Bunu yapmak için atanan kişinin medyada kameralar karşsında rahat hissediyor olduğundan emin olmalısınız.

Daha sonra, kriz çözümü üzerinde çalışmanız gereken zamandır. Önceden tasarladığınız tüm yönergeleri veya sabit planları uygulamaya koymanız gerekecektir (kriz önleme)

Herhangi bir kriz muhtemelen markanızın itibarına ve ortasında bulunduğunuz tüm ticari faaliyetlere zarar verecektir. Ancak, düzgün bir şekilde idare ederseniz, daha az zarar alırsınız. Yani iyileşmesi daha kolay bir süreç sizi bekliyor olacaktır.

3. Krizden kurtarma

Krizi geride bıraktığınızda, normale dönmeniz gerekecek. Ama sanki  hiç bir şey olmuş gibi yapmamalısınız. Gelecekteki krizler için olanların detaylarını saklamak ve yönergelerinizi güncellemek daha akıllıca olacaktır.

Sonrasında çevrimiçi itibar onarımınız üzerinde çalışmanız gereken zamandır. Krizin ciddiyetine bağlı olarak uzmanlarla çalışmanız gerekebilir.

Herkesi tatmin edemeyeceğinizi unutmayın! Herkesi mutlu etmek imkansız. Bazı insanları sevmemeniz gibi, sizden hoşlanmayan başkaları da olacaktır.

Üstelik ve birçok nedenden ötürü, bazen bazı müşterileri tatmin etmeye ve bir anlaşmaya varmaya çalışmak umutsuz olabilir.

Halkla İlişkiler/Pr'ın kriz yönetimi örnek

PR sadece olumlu hikaye anlatımı için kullanılmaz. Ayrıca  itibarı zayıflatabilecek herhangi bir zararı azaltmak için de kullanılır.

Pr nedi̇r

1980’lerin başında, Johnson & Johnson’ın Tylenol ürününün belirsiz şişesine bilinmeyen bir kişi tarafından siyanür eklendi. Yedi kişi öldü. Bu olay, yaygın paniğe yol açtı ve bu durum Tylenol ürünlerinin sona ermesine neden olabilirdi.

Johnson & Johnson, hasarı azaltmak için agresif PR önlemleri aldı: ilk olarak, şirket tüm Tylenol ürünlerini raflardan çıkardı ve tüketicileri Tylenol satın almamaları veya kullanmamaları konusunda uyaran ulusal bir bildiri yayınladı. Ardından Johnson & Johnson, açılmaya dayanıklı yeni bir mühür yarattı ve 2.000 satış personeline, bu yeni, daha güvenli Tylenol şişelerini yeniden tanıtmaları için tıp camiasına sunumlar yapmaları talimatını verdi.

Bu etkili PR stratejisi, Johnson & Johnson’ın itibarının yanı sıra ürünlerini de kurtardı – aslında, Tylenol hisseleri siyanür krizinden sadece altı hafta sonra yüzde 24’e kadar yükseldi.

Johnson & Johnson durumunda, basit bir reklam kampanyası işe yaramazdı. Bunun yerine PR gerekliydi: PR uzmanları, Johnson & Johnson’ı tüketicileri karın önüne koyan bir şirket olarak gösteren bir hikaye yaydılar.

Johnson & Johnson’ın itibarına verilen zararı hafifletmenin yanı sıra, PR, daha fazla insanı siyanür içeren Tylenol tüketmekten kurtarmak için kullanıldı ve ardından halkı Tylenol’ün tekrar güvenli olduğu konusunda bilgilendirmek için kullanıldı. Bir kazan-kazan-kazan.

PR, yalnızca bir hikayeyi gerçekleştikten sonra etkilemek için değil, aynı zamanda ilk etapta bu hikayeyi yazmak için de kullanılır.

Yorumunuzu bırakın
Yorum
İsim
E-posta

İlginizi Çekecek Yazılar

Sürdürebilir Başarı İçin Ajansara'ya Şimdi Kayıt Olun!

Şeffaf, Güvenilir ve Tarafsız Bir Platform

Hemen Teklif Alın!

1
2
3
4
Ajans Kategorisi

Ajans kategorisini seçmekle başlayın,

Hizmetler

İstediğiniz hizmeti seçin,

Önceki
Detaylar

Aradığınız hizmeti daha iyi anlamak istiyoruz,

Önceki
Devam
İletişim Bilgileri

Size ulaşmamız için iletişim bilgilerinize ihtiyacımız var

Gönder
Önceki