Neuromarketing (Nöro Pazarlama) Araştırma Teknikleri

Share on linkedin
Share on email
Share on print
Nöro pazarlama'nın arkasında yer alan sinirbilim'in kullandığı araştırma cihazları ağırlıklı olmak üzere pek çok teknoloji yer alıyor.  Yazımızda tüm nöro pazarlama araştırma  teknolojilerden bahsettik. Keyifli okumalar. 
Nöro pazarlama'nın arkasında yer alan sinirbilim'in kullandığı araştırma cihazları ağırlıklı olmak üzere pek çok teknoloji yer alıyor.  Yazımızda tüm nöro pazarlama araştırma  teknolojilerden bahsettik. Keyifli okumalar. 
İçindekiler

Neuromarketing – nöro pazarlama nedir?

Bu yazıya başlamadan önce  “Neuromarketing Nedir?” yazımıza göz atmanızı öneririm.

Nöro pazarlama’nın arkasında yer alan sinirbilim’in kullandığı araştırma cihazları ağırlıklı olmak üzere, pek çok insan vücudu ölçümleme teknolojisi yer alıyor. Yazımızda tüm nöro pazarlama araştıma  teknolojilerden bahsettik. Keyifli okumalar.

Nöropazarlama Teknikleri

Sinirbilimsel yöntemler ve prosedürler, nöronal aktiviteyi ölçmek,  haritalamak ve beynimizin farklı somatosensoriyel  uyaranlara (Duyu reseptörleri cilt ve epitel, çizgili kaslar, kemikler ve eklemler, iç organlar ve kardiyovasküleri kapsamaktadır) nasıl tepki verdiğini anlamak için çok çeşitli araç ve teknikleri içerir. Bununla birlikte, tüm nörobilimsel yöntemler nöropazarlama çalışmalarına değer sağlamaz.

İşletmesel ve reklam araştırmalarına uygulanan nöro bilimsel teknikler üç kategoriye ayrılabilir:

 • Beyin fizyolojik aktivitesini kaydeden teknikler (Merkezi Sinir Sistemi, CNS: Central Nervous System)
 • Diğer fizyolojik aktiviteyi kaydeden teknikler (Periferik Sinir Sistemi, PNS: Peripheral Nervous System)
 • Hareket ve davranışı kaydeden diğer teknikler

Beynin fizyolojik aktivitesini kaydeden teknikler 

1. Elektroensefalogram (EEG – Electroencephalogram )

Elektroensefalogram (EEG) nöropazarlamada çok kullanılan bir tekniktir. Taşınabilir ve nispeten ekonomik olmasının yanı sıra beyin aktivitesi hakkında değerli bilgiler sağlar. Bu teknikle, beynin elektriksel aktivitesi, kafa derisine yerleştirilen küçük sensörlere sahip bir kafa bandı (veya kask) tarafından analiz edilir ve kaydedilir. Beyin dalgalarının elektrik akımlarındaki değişiklikleri tespit eder.

Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?

EEG, nispeten düşük maliyetlerle beyin aktivitesindeki küçük değişikliklerin tespiti için yüksek bir zamansal çözünürlük sunar. Bu nedenle, nöro pazarlama araştırması için EEG çok yararlıdır, çünkü pazarlama faaliyetine bağlı test edilen uyarının dikkat, katılım, duygusal değerlik ve ezber gibi bir dizi metrik elde edilmesini olanak tanır.

2. Fonksiyonel Manyetik Rezonans (fMRI- Functional magnetic resonance)

Fonksiyonel manyetik rezonans (fMRI), kan akışıyla ilişkili değişikliklerin saptanması yoluyla beyin aktivitesini ölçer ve haritalandırır. Bu yöntemde katılımcılar bir yatakta ve başları beyinde kandaki oksijenasyondaki değişiklikleri izleyen, nöronal aktivite ile ilişkili bir tarayıcı ile çevrilidir.

Neuromarketing (nöro pazarlama) araştırma teknikleri
fMRI Cihazı

Apple ve Samsung beyinde nasıl etkilere neden oluyor? Hangi bölümlerini aktive ediyor? Merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Her iç kortikal yapıyı ve aktivitesini ayırt edebilen beynin üç boyutlu bir görünümü de sağlanır. Başka bir deyişle, beynin küçük ve derin yapılarını araştırılabilir. Çok yüksek fiyatlı bir tekniktir, kısıtlayıcı ve müdahaleci (hasta uzanmalı ve bir makinenin içine girmelidir. Herkes böyle bir şeyi kabul etmez.) ve taşınabilir değildir.

3. Manyetoensefalografi (MEG Magnetoencephalography)

Manyetoensefalografi, beyindeki manyetik aktiviteyi 100-300 sensör içeren bir kask ile (DEV KASK) analiz eder ve kaydeder. Bu, beynin elektriksel aktivitesinin neden olduğu manyetik alanlardaki değişiklikleri tespit eden bir yöntemdir.

Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
Manyetoensefalografi

MEG, beyin aktivitesindeki küçük değişiklikleri tespit etmek için iyi bir geçici çözüm sunar. Ancak kurulum maliyetleri EEG’den çok daha yüksektir ve dezavantajı MEG’in taşınabilir olmamasıdır. Bu nedenle çalışmalar sadece laboratuvar ortamlarında yapılabilir.

4. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET – Positron-emission tomography )

Pozitron emisyon tomografisi, insan vücudunun metabolik aktivitesini ölçen bir tekniktir. Vücuda intravenöz olarak enjekte edilen (yani direkt damardan veriyorlar) ultra kısa ömürlü bir radyofarmasötiğin (radyolojik ilaç) üç boyutlu dağılımını tespit  ve analiz eder. Kimyasal bileşim deki değişiklikleri, beynin küçük ve derin yapılarındaki sıvı akışında tespit edilebilir.

Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
Katılımcının yüzlere ve evlere baktığında beynindeki kan akışında meydana gelen değişiklikler.
Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
Pozitron Emisyon Tomografisi

PET, radyoaktif maddeleri kullanan ve denekleri radyasyona maruz bırakan bir yöntem olduğundan, klinik olmayan çalışmalarda (nöropazarlama çalışmaları gibi) sağlıklı deneklere uygulanması kısıtlanmıştır.

5. Kararlı Durum Topografyası (SST – Steady State Topography)

Tipik bir SST çalışmasında, katılımcılar görsel-işitsel materyalleri izlerken ve / veya psikolojik bir görevi yerine getirirken beyin elektriksel aktivitesi ( elektroensefalogram veya EEG ) kaydedilir. Eşzamanlı olarak, görsel çevrede loş bir sinüzoidal (Sinüzoidal dalgalar, belli frekanslarla tekrar eden, belli dalgalar arasında gidip gelen dalgalardır.) görsel titreme oluşur. 

Sinüzoidal titreme, Kararlı Durum Görsel Olarak Uyarılmış Potansiyel ( SSVEP– Steady state visually evoked potential ) olarak bilinen salınımlı bir beyin elektriksel tepkisini ortaya çıkarır . Daha sonra kayıt bölgesi çevresindeki beyin aktivitesindeki göreve bağlı değişiklikler, o bölgedeki SSVEP ölçümlerinden belirlenir. 

Neuromarketing (nöro pazarlama) araştırma teknikleri
Kararlı Durum Topografyası (SST – Steady State Topography) Cihazı. Işıklı ve cafcaflı.

SST metodolojisinin en önemli özelliklerinden biri, uyarıcı ve SSVEP yanıtı arasındaki gecikme  sürelerini uzun süreler boyunca ölçme yeteneğidir. Bu, beyin aktivitesinin daha yaygın EEG dalga göstergelerinin aksine, sinirsel işlem hızına dayanan benzersiz bir beyin fonksiyonu penceresi sunar.

SST metodolojisinin üç spesifik özelliği, onu bilişsel sinirbilim araştırmalarının yanı sıra sinirbilim temelli iletişim araştırmalarında faydalı bir teknik haline getirir.

a) Yüksek zamansal çözünürlük: SST metodolojisi, beyin aktivitesindeki hızlı değişimleri uzun bir süre boyunca sürekli olarak izleyebilir( Bir nevi beynin bir tepkisini slowmotion olarak izleyebilme).

Bu önemli bir özelliktir. Çünkü bilişsel bir görevle ilişkili beyin fonksiyonunda birçok değişiklik bir saniyeden daha kısa sürede gerçekleşebilir. Kısa sürede çoklu etkileşimin değerlendirildiği nöro pazarlama araştırmalarında bu hayati önem taşımaktadır.

b) Yüksek sinyal-gürültü orana,  parazite ve gürültüye karşı direnç: SST metodolojisi, kafa hareketleri, kas gerginliği, yanıp sönme ve göz hareketleri gibi şeyleri, yüksek düzeyde gürültü veya paraziti tolere edebilir.Bu, SST’yi elbette göz, baş ve vücut hareketlerinin meydana geldiği bilişsel çalışmalara çok uygun hale getirir.

c) Yüksek sinyal-gürültü oranı, olaya ilişkin potansiyel (ERP) veya fMRI çalışmalarında karşılaşılan tipik durumun aksine, birey başına tek bir denemeye dayanan verilerle çalışmanın mümkün olduğu anlamına gelir. Yeterli sinyal / gürültü oranı seviyelerini elde etmek için her bir bireyden kaydedilmiş birden fazla çalışmanın ortalaması alınabilir.

SST metodolojisi, tüketici sinirbilimi, nöropazarlama, medya ve eğlence (entertainment- Şuna düzgün bir Türkçe kelime bulamamışız) araştırmaları gibi alanlarda ticari olarak uygulanması ile ünlü.

 Bu uygulama alanında SST, çok çeşitli iletişim ortamlarıyla ilişkili beyin aktivitesindeki ikincil değişiklikleri olarak ölçmek için kullanılır. 

Birkaç kafa derisi noktasında beyin aktivitesini ölçerek, Uzun Süreli Bellek Kodlaması, Katılım (kişisel alaka düzeyi), Motivasyonel Değerlik, Duygusal Yoğunluk (uyarılma) ve Görsel Dikkat gibi pek çok parametreyi ölçümleyebilirsiniz. Araştırmalar, reklam verimliliğinin önemli bir SST göstergesinin, anahtar mesajın veya reklamdaki markanın uzun süreli bellek kodlama seviyesi olduğunu göstermektedir.

Twitter, platformunun gücünü keşfetmek ve test etmek için  2015 yılında SST teknolojisini kullandı.

Twitter’ın İngiltere deki genel merkezinde düzenlediği araştırmada 104 kişiye yaklaşık 20 kişilik gruplarla EEG ve ritmik olarak titreyerek beynin farklı bölümlerinin işlem hızını ölçen bir vizör takıldı.

Sonrasında 45 dakikalık otorumlarla, normal web gezintisi, twitter gezintisi, Twitter kullanma, tweetleme gibi bir dizi etkileşimde bulundular.

Kişisel Alaka Düzeyi Artışı: Katılım Yapılan test sonuçlarında pasif Twitter kullanımı ( aşağı kaydırma gezinme vb) dikkat seviyelerinini %27 artırdığını gösterdi. Aktif  Twitter kullanım ise bu sayıyı %51’e çıkardı.

Duygusal yoğunluk artışı: Web gezinmesine göre beynin sorumlu olduğu bölüm %64 daha fazla duygusal yoğunluk gösterdi. Tweetleme ve retweet atmayla bu bölümün duygusal aktivitesi web gezinmesine göre  %75’e kadar yükseldi.

Hafıza etkinlik artışı: Pasif Twitter kullanımı, bellek oluşumu ile bağlantılı alanlarda normal web kullanıma göre yüzde 34 daha fazla etkinlik olduğunu gösterdi.  Aktif Twitter kullanımı ile sayı yüzde 56’ya yükseldi.

Diğer fizyolojik aktiviteleri kaydeden teknikler

6. Elektrokardiyogram ( EKG)

Elektrokardiyografi, kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram, kullanılan alete de Elektrokardiyograf denir.  

Ayrıca, katılımcılar bu teknolojiyi yüksek oranda kabul etmektedirler. Bu cihazla, bir dinginlik durumu ve bir uyarma durumu (duygusal aktivasyon) ile belirli bir uyaran (duygusal etki) tarafından üretilen duygusal aktivasyonun anlık artışı arasında salınan bir zaman aralığında üretilen duygusal aktivasyon ölçülebilir.

Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
EKG parmaktan ölçülebiliyor. Nöropazarlama çalışmalarında genellikle galvanik cilt yanıtıyla beraber kullanılıyorlar. Şuan baktığınız bu görseldekilerden biri Galvanik cilt yanıtı sensörü, diğeri ise EKG. Galvanik cilt yanıt ölçümü de  bu şekilde parmaktan alınıyor.

Elektrokardiyogram (EKG), sensörleri cilde yerleştirerek kalbin elektriksel aktivitesini ölçer ve kaydeder. Nöropazarlamada EKG sık sık istihdam edilir çünkü pazarlama ile ilgili uyaranlara maruz kalan katılımcıların duygusal durumu hakkında gerçek zamanlı olarak bilgi toplanmasını sağlar. Ayrıca, bu teknik düşük maliyetli ve katılımcıları kısıtlayıcı olmadıkları için çok tercih edilen bir yöntemdir.

7. Galvanik cilt yanıtı (GSR- Galvanic skin response)

Galvanometre, galvanik yanıtı ( uyarıcılara karşı cildin terleyerek elektrik geçirgenliğinin değişiklik göstermesi)  değerlendiren bir teknolojidir. Bu yöntem, cilt iletkenliğinin tepkilerindeki küçük değişiklikleri ölçer ve kaydeder. GSR, katılımcıların cilt terlemesindeki ince değişiklikleri ölçer; fizyolojik olarak heyecan verici durumlarda cilt daha iyi bir elektrik iletkeni haline gelir.

GSR, bir dinginlik durumu ve bir uyarma durumu (duygusal aktivasyon) ile belirli bir uyaran (duygusal etki) tarafından üretilen duygusal aktivasyonun anlık artışı arasında salınan bir zaman aralığında üretilen duygusal aktivasyon ölçülebilir.

8. Göz izleme (Eye Tracking – Nöropazarlamada göz izleme)

Göz izleme teknolojisi, kızılötesi ışık (tamamen zararsız) kullanarak katılımcının baktığı konumunu belirlemek için göz hareketlerini ölçen ve kaydeden bir tekniktir.

Göz izleyiciler, görme yolunu belirli bir uyarana yanıt olarak açıklamak için bakış düzenlerini tanımlar ve kaydeder. Böylece görselin hangi bölgelerine dikkat edildiği ile ilgili bilgi toplanılır.

 Çeşitli göz izleyici tipleri:

Sabit göz izleyici: Bir ekranın alt kısmına( Bu bir bilgiyar veya outdoor bir pano olabilir)  yerleştirilir. Kontrollü bir ortam veya laboratuvar ortamlarında kullanılır.

Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
Sabit göz izleyici

Göz izleme gözlükleri: Kızılötesi kamera içeren gözlükler sayesinde bakış açısını gerçek bir ortamda kayıt edebilirsiniz.

Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
Göz izleme gözlükleri – Sinirbilim pazarının kullandığı çok sayıda gözlük modeli bulunuyor.

Sanal gerçeklik gözlüklerindeki göz izleyiciler: Katılımcıyı sanal test ortamına sokarak göz hareketlerini izler ve kaydeder.

Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
Sanal Gerçeklik teknolojileri oldukça gelişti. Belli bir süre sonra kendinizi ortamın içinde hissetmeye başlıyorsunuz. Kendinizi kaptırıyorsunuz.
Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
VR gözlüklerle insanları mağazanıza oturdukları yerden ziyaret ettirebilirsiniz. En çok hangi ürünlere, hangi ambalajları daha çekici bulduğunu, hangi noktalara daha uzun süre baktığını saptayabilirsiniz. Ama elbette mağazanızın kokusu, sıcaklığı, ışık yoğunluğu, pakete dokunduklarındaki hissiyatı ölçemezsiniz. Yani tam anlamda bir deneyimleme sağlayamazsınız.
 

Web kameralarıyla göz izleme: Bu tür göz izleme, ucuz ve kullanıcılar için kısıtlayıcı olmayan bir cihaz olan bir web kamerası kullanır. Bununla birlikte, ışık tabanlı göz izleyicilere kıyasla, kesinlik oranı düşüktür ve kişi iyi aydınlatılmış bir odada değilse (ana uygulama olan çevrim içi pazar çalışmalarında kontrol edilmesi zor bir şey) iyi çalışmaz. Harekete karşı çözünürlük ve hassasiyet düşüktür. Katılımcının doğal olmayan bir duruş sergilemesini gerektirir.

Göz izleme, nöropazarlama araştırması hakkında makul bir maliyetle yüksek kalitede bilgi sağlar. Katılımcıların cihazı kabulü yüksektir ve taşınabilirdirler. Bu nedenlerle göz izleyiciler nöropazarlamada en çok kullanılan tekniklerden biridir. 

9. Elektromiyogram (EMG – Electromyogram)

Yüz elektromiyografisi (fEMG), belirli yüz ifadeleriyle ilişkili duyguları kavramak için yüz kaslarının gönüllü ve istemsiz hareketlerini ölçen,  kaydeden bir yöntemdir.

Yani, fEMG, kas kasılmaları tarafından üretilen elektrik tepkisini kaydetmek için yüz sensörleri kullanır. Yüze takıldığı bu araştırmaya katılımcıların dahil olmak için gönülsüz olmasına neden olur.

Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
Bu ikili versiyonu. Tüm yüze sensör yerleştirmekte mümkün.

Uygulaması katılımcının normal hareketlerine çok engel olur ve bu nedenle yüz ifadelerini değiştirebilirler. Ayrıca, ölçülebilen kas miktarı yüze yerleştirilebilecek sensör sayısı ile sınırlıdır.

10. Yüz Kodlama (FC – Facial Coding)

Yüz kodlama (FC), elektromiyograma benzer şekilde, yüz kaslarının istemli ve istemsiz hareketlerini ölçer ve kaydeder, ancak sensör kullanmaz. Bu dolaylı bir ölçüm teknolojisidir ve kas kasılması ile üretilen elektrik tepkisini ölçemez.

Temel fark, katılımcıların araştırma uyaranlarına maruz kalırken belirli duygusal ve bilişsel durumlarla ilişkili yüz mikro ifadelerini (gönüllü veya istemsiz) kaydetmekten sorumlu olduğu için katılımcıların yüzüne sensörler yerleştirilmesinin gerekli olmamasıdır.

Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
Irk, din, cinsiyet ve statü gibi şeylerle kendimizi ne kadar ayırsakta, yüz ifadelerimiz aynıdır. Kültürden kültüre ufak değişiklikler olsa da, hepimiz insanız ve benzer duygular benzer yüz ifadelerine neden oluyor.
Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
İzletilen veya gösterilen görüntülere göre katılımcının anlık olarak yüz ifadeleri algoritmalar yardımıyla okunur.

FC’nin en büyük avantajı, bir web kamerası ile bile uygulanabileceği göz önüne alındığında, ucuz ve taşınabilir bir teknoloji olmasıdır. Bununla birlikte, yüz kodlama, mikro hareketleri EMG ile karşılaştırmak için hassasiyeti kaybeder.

FC daha fEMG’ye göre daha kullanılabilir, katılımcılar için çok çok daha az rahatsız verici olmasıyla beraber fEMG’ye göre sonuçların kesinlik oranı daha düşüktür.

Nörobilimsel tekniklerin güvenilirliği nedir? Nelere bağlıdır?

Bununla birlikte, bu nörobilimsel tekniklerin güvenilirliğinin farklı faktörlere bağlı olduğunu unutmamalıyız.

Pazar araştırmanız için görüştüğünüz nöropazarlama araştırma şirketi size şunları diyebilir: her şeyi yaparız, biz doktoruz, biz araştırmacıyız, biz NÖROPROFESYONELİGURUSUyuz, referanslarımız çokomelli…

Hizmet satın almadan önce nelere dikkat edeceksiniz? 

Referanslar: Size söyledikleri referansları bire bir anlaşma yapmadan önce arayıp nasıl sonuçlar elde ettiklerini sorun. Utanmayın. Sizi birisi bu şekilde görüş sormak için arasaydı siz yardımcı olurdunuz. Aramaktan çekinmeyin.

Teknolojilerin kalitesi: Spesifik fizyolojik aktiviteyi ölçmek için güvenilir, yüksek hassasiyetli olmalı.

Veri işleme: Algoritmalar fizyolojik değişiklikleri bilişsel veya duygusal bilgiye dönüştürür. Veriyi nasıl işliyorlar? Görselleştirip, anlaşılır hale getirebiliyorlar mı? Nasıl raporlar sağlayabiliyorlar?

Kullanım bağlamı: Tüm teknolojiler tüm bağlamlara uygulanamaz. Teknolojilerin mobil, rahat vb. olup olmadığını doğrulamak ve onaylatmak önemlidir. Evdeki hesap çarşıya uymalı. Yani kullanacağınız teknoloji katılımcı tarafından onaylanmalı ve test sonucunu/araştırma sonucunu yanıltmamalı.

Deney protokolü: Sinirbilimde yetersiz bir prosedür rastgele sonuçlara hatta gerçekliğin tersine yol açabilir. Nasıl bir protokol izlediklerini öğrenin ve anlaşmanıza dahil edin.

Şu sıralar Türkiye’de pek çok NÖROPROFESYONELİGURU’su bulunuyor. 2010 yılından sonra ot gibi bittiler her yerde. Lütfen özellikle şirketinizdeki bir departmana danışmanlık almadan titiz davranın. Bütçenizi ve çalışanlarınızın zamanını (iş gücünü) nöro pazarlama öğrenecekler diye 1-2 gün süreyle, çöp bilgiler ve şirket dışı birinin EGO’suna maruz bırakmayın. Çalışanlarınıza burada önerdiğim kitapları dağıtabilir sonrasında  kitabı gönüllü çalışan/çalışanlarınıza bu kitapları diğer takım arkadaşlarına anlatması için görevlendirebilirsiniz. Böylelikle direkt kendi sektörünüz açısından bakan birinin perspektifiyle anlatılacak bir sunuma sahip olursunuz. Hem de Nöro Pazarlama konusunda dünyanın en iyilerinden gelen referans bilgilerle! Bir NÖROPROFESYONELİGURUSU’ndan değil…

Hareket ve davranışları kaydeden teknikler

Beyin ile ilgili (veya değil) fizyolojik aktiviteyi ölçen araçların yanı sıra nöropazarlama, davranış ve davranışı kaydeden diğer teknik ve araçları da sıklıkla kullanır.

11. Örtük Yanıt Testi (IRT – Implicit Response Test)

Örtük Yanıt Testleri, uyaranlara maruz kaldıklarında katılımcıların tutumları veya varlıkları hakkında bilinçsiz bilgi sağlayan başka bir nöröpazarlama araç türüdür.

Bu testler, örneğin karşılaştırılan iki markaya veya iki karaktere maruz kaldıklarında insanların örtük tutumlarını yakalamak amacıyla kullanılır. Bu testler, son 40 yıldır bilimsel araştırmalarda ve klinik uygulamalarda psikologlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
Katılımcı “Luppo” kelimesini “iyi” ve “kötü” arasından “iyi”nin altına yerleştiriyorsa, kişinin luppo almaya meyilli olduğunu gösterir. Örneğin bu araştırmada EKG, Galvanik yanıtı ve Yüz kodlama ile beraber IRT’de kullanılmış.

Diğer nöropazarlama tekniklerinin aksine, katılımcının bağlı olması veya herhangi bir teknoloji veya cihaz kullanması gerekmez.

Bu tür tekniklerle, aslında ölçülen tepki süresi: katılımcıların cihazlarının klavyesini veya ekranını kullanarak tepki verme için geçen süre. Bu testler arasında Örtük İlişki Testleri, Anlamsal Hazırlama ve Görsel Hazırlama bulunmaktadır.

Bu tür testlerin avantajlarından bazıları, çevrim içi olarak gerçekleştirilebilmeleri ve katılımcı çeşitliliğini önemli ölçüde genişletebilmeleri ve dünya çapında aynı anda birkaç test yapabilmeleridir.

Katılımcının belirli bir yere gitmesi veya herhangi bir sensör yerleştirmeniz gerekmez. Tek gereksinim internet bağlantısı, bir cihaz (bilgisayar, tablet veya akıllı telefon) ve görevi gerçekleştirmek için yaklaşık 10 dakikalık konsantrasyondur.

12. İç mekan konumlandırma teknikleri ( Indoor GPS)

İç mekan konumlandırma teknikleri, katılımcının mağaza gibi hareket etme özgürlüğüne sahip olduğu çalışmalarda diğer nöropazarlama araçlarını tamamlar. Böylelikle mağaza yerleşim stratejinizi müşteri davranışlarına göre uygun şekilde tasarlayabilirsiniz.

Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
Müşteri Konum Belirleme Isı Haritası

İşaretçiler (Indoor-GPS based on beacons)

Cihazlar(Bluetooth Beacon), cep telefonlarının Bluetooth’unu tespit edebilen yerlere (duvar, tavan vb) monte edilir. Bununla birlikte, bu cihazlar düşük hassasiyet (ortalama 2 metre hatalar) sunar ve bu nedenle tam konumlarını tanımlamak yerine insanların varlığını tespit etmeye odaklanır. 

Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?

Video (Kamera konumu)

Güvenlik nedeniyle gerekli olduğu için kameraların mağazalarda çok sık kullanılmaktadır. Bu nedenle, birçok mağaza kayıtları kullanıcıların en çok ziyaret ettiği bölgeleri analiz etmek için kullanır.

Bu durumlarda, bölgeleri tanımlamak için bilgisayar tabanlı görme algoritmaları kullanılır. Başka bir deyişle, belirli bir bölgeyi ziyaret eden kişilerin sayımı, saymaya harcanan çabaya göre az çok kesin olabilir. 

Açıkçası, bu bilgi edinme yöntemi düşük verimlilik sunmaktadır. Daha yüksek verimlilik ve hassasiyet gerekiyorsa, daha yüksek fiyatlı olan ve insanları takip eden algoritmalar kullanan lazer kameralar da vardır. Bir nöro pazarlama araştırma aracı olarak düşük maliyetli değildir. Birileri size bu analizleri “normal kameralarla kotarırız” “Çünkü biz NÖROPROFESYONELİGURUSUyuz” diyorsa arkanıza bakmadan oradan uzaklaşın.

 UWB tabanlı Kapalı GPS (Indoor-GPS based on UWB)

Ultra Geniş Bant  tabanlı tek Kapalı GPS cihazıdır. Bu, duvarlarda bulunan, analiz edilecek tüm ortamı kapsayan alıcılardan ve katılımcıların bağımsız olarak yerleştirdiği bir izleme cihazından oluşan UWB adı verilen bir radyo frekans teknolojisine dayanan bir iç mekan konumlandırma sistemidir.

Bu cihazın en büyük avantajı, beaconlara kıyasla, sinyallerin ve cep telefonlarında olduğu gibi engellerin varlığına karşı daha düşük hassasiyeti olması ve ortamda bulunan diğer cihazlar için parazit yapmamasıdır. 

Yüksek hassasiyeti, nöro pazarlama da dahil olmak üzere birçok uygulamada çok önemli olan ortalama 30 cm’den daha düşük hassasiyetle katılımcıların bireysel olarak konumlandırılmasını sağlar.

Bu teknolojinin bir diğer avantajı, diğer nöro pazarlama teknikleri ile birleştirildiğinde, tüm rota boyunca katılımcıların hissettikleri duyguların kaydedilmesini ve tetikleyicilerin neler olduğunu belirlenebilmesidir. Satış noktalarında ve müşteri deneyimi araştırmalarında sıkça kullanılır.

Aşağıdaki video, bu teknoloji ile elde edilen yörüngenin yanı sıra gerçek bir satış noktası çalışmasında bir katılımcının etkisi, duygusal aktivasyonu ve görsel dikkatini göstermektedir.

Nöro pazarlama araştırma teknikleri; pazar araştırmasının, tüketici hissi, biliş ve davranışla ilgili bilinç dışı düzeylerde üretilen yönleri nicel olarak belgeleyebilmesi için gerekli araçları sağlar.

Başka bir deyişle, bu teknikler büyük veri madenciliği veya saha gözlemi gibi araştırmaların yürütülmesine yardımcı olur. 

Tüketicilerin bilinçaltındaki değerli bilgilere ulaşılır ve satın alma süreçlerinin bütünsel bir perspektiften nasıl oluştuğuna dair daha iyi bir anlayış elde edilir.

Bu perspektiften, nöropazarlama, sinirbilim bilgisi ve tekniklerinin titizlikle uygulanması yoluyla tüketici davranışının analizi ve kavranmasında önemli bir gelişme teşkil etmekte ve pazar araştırmasını tamamlamak için şimdiki ve gelecekteki yeni bir temel araç olarak ortaya çıkmaktadır.

Neuromarketing - nöro pazarlama nedir?
Bu örnekte sadece ısı haritası yok. Ek olarak duygusal aktivasyon ve görsel dikkat de ölçülmüş.

Neuromarketing yazımızı okumadıysanız kesin göz atın. Nöronlarınızın, nörotransmitterlerinin optimum olduğu günler dilerim.

İlgilenebileceğiniz diğer yazılar

Neuromarketing Nedir?

Pazarlama Nedir?

Yaratıcı Ajansların Takip Etmesi Gereken 20 Blog

 • Büşra T.

  Büşra T.

  06/11/2021

  Merhaba,
  Tezimde sizin yazmış olduğunuz “Neuromarketing (Nöro Pazarlama) Araştırma Teknikleri” yazınızdan alıntı yapmak istiyorum. Fakat yazınızın yayınlandığı tarih ile ilgili bir tarih bulamadım. Rica etsem yazıyı paylaştığınız tarihi benimle paylaşabilir misiniz?
  Teşekkür Ederim
  İyi Çalışmalar

  • Önder Mutluer

   Önder Mutluer

   06/11/2021

   Büşra Hanım merhaba, ilginiz için çok teşekkürler. Yazının paylaşım tarihi 2020/04/19.
   Akademik kariyerinizde başarılar dilerim.

Yorumunuzu bırakın
Yorum
İsim
E-posta

İlginizi Çekecek Yazılar

Sürdürebilir Başarı İçin Ajansara'ya Şimdi Kayıt Olun!

Şeffaf, Güvenilir ve Tarafsız Bir Platform

Hemen Teklif Alın!

1
2
3
4
Ajans Kategorisi

Ajans kategorisini seçmekle başlayın,

Hizmetler

İstediğiniz hizmeti seçin,

Önceki
Detaylar

Aradığınız hizmeti daha iyi anlamak istiyoruz,

Önceki
Devam
İletişim Bilgileri

Size ulaşmamız için iletişim bilgilerinize ihtiyacımız var

Gönder
Önceki