Haksız Yorumlarla İlgili Ne Yapıyoruz?

Değerlendirmeler tarafsız ve dürüst oldukları sürece son derece faydalıdır. Yararı açısından bakıldığında değerlendirmeler; harika deneyimler, hizmet ve değer sunan ajans ve tedarikçileri öne çıkarır. Ajanslara yararı açısından bakıldığında ise; yeni müşteriler çekmelerine yardımcı olurken; yaptıkları işin iyi olduğu ve geliştirebileceği özellikler konusunda son derece faydalı görüşler sağlar.

Haksız ve kötü amaçlı değerlendirmelerin ise tam aksi bir etkisi vardır: Potansiyel müşterileri yanıltır ve ajansın itibarına haksız yere zarar verebilirler.

Kabaca, haksız bir yorumun ortaya çıkabileceği iki farklı senaryo vardır:

  • Birinci senaryo: Değerlendirmeyi gönderen kişinin taraflı olduğu (taraflılığı nasıl tespit ettiğimiz konusunda daha fazla bilgi edinmek için burayı tıklayın) ya da hakkında değerlendirme yaptığı işletmede bizzat deneyim iş yapmadığı ve bir tecrübe sahibi olmadığı durumlar .  Biz bunları Sahte Değerlendirmeler olarak adlandırıyoruz.
  • İkinci senaryo: Değerlendirmeyi gönderen kişinin gerçekten ajans ile ilgili kişisel bir deneyimi olduğu ve ajans ile herhangi bir çıkar bağı olmadığı için tarafsız olduğu bilinen, ancak yapılan değerlendirmelere işletme tarafından itiraz edilen durumlar.  Biz bunları İhtilaflı Değerlendirmeler olarak adlandırıyoruz.

Bu ayrım önemli, çünkü değerlendirmelere yapılan itirazları ele alış biçimimizi belirliyor. Yorum ihtilafları, bir ajansın, bir yorumun kurallarımızı ihlal ettiğini düşündüğünü bildirmesiyle oluşur. İşletme böyle bir yorum bildirdiğinde, bunun bir “Sahte Yorum” mu yoksa “İhtilaflı Yorum” mu olduğunu belirler ve ona göre hareket ederiz.

O zaman Ajansara, “Sahte Değerlendirme”lerin sitede yayımlanmasını nasıl engelliyor?

Sahte değerlendirmelerin Ajansara’da yeri yoktur. Bu değerlendirmelerin sitede yayımlanmalarını engellemek için oldukça sıkı çalışıyoruz.

Öncelikle, tüm değerlendirmelerin mutlaka uyması gereken bir dizi gönderim kuralımız var. Bu kurallar, değerlendirmelerin mümkün olduğunca konuyla ilgili ve yararlı olmalarını sağlamak için belirlendi. Yorum kurallarımızla ilgili daha fazla bilgi edinmek için burayı tıklayın.

Bu kurallara uyulmasını sağlamak için, akıllı teknolojiler ve sadece bu konuda çalışan uzman moderatörlerden oluşan karma bir yapı kullanıyoruz.

Ajansara’a gönderilen her değerlendirme için teknoloji devreye giriyor. Bir değerlendirme, sitede yayımlanmadan önce, her yönünü değerlendiren yüzlerce otomatik kontrolden geçmek zorundadır. Bu kontrollere Ajansara Takip Sistemi  “A.R.S.” adını veriyoruz.

Sistem, bir değerlendirmenin ya sitede yayımlanmasına izin verir ya yayımlanmasına engel olur ya da sahte olduğu şüphesiyle incelenmesi için denetim ekibimize gönderir.

Bir yorum yayımlanmış olsa bile, söz konusu yorumun kurallarımıza uymadığını düşünen herhangi bir kişi, bildirim araçlarımızı kullanarak denetim ekibimiz tarafından incelenmesi için talepte bulunabilir. Yorum incelenmesine yönelik taleplerin miktarı çok düşük olduğu halde (değerlendirmelerin %1’inden azı bize bildirilir) bu bildirimler bizim için son derece yararlıdır ve kurallarımızı herkes için uygulayabilmemize yardımcı olmaktadır. Ajans ve işletme sahipleri, değerlendirmeleri profil sayfaları altında rahatça görebilirler.

Farklı sahte değerlendirme türleri ve bunları nasıl yakaladığımız ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için burayı tıklayın.

Takip sistemimizin çalışma biçimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için burayı tıklayın.

Ajansara, “İhtilaflı Değerlendirmeler”i nasıl ele alıyor?

Ajansara değerlendirmelerinin %99’undan fazlasına itiraz edilmese de bir değerlendirmeye itiraz edildiğinde, bunun taraflar için ciddi bir durum olduğunun farkındayız. İhtilaflı bir yorumun, söz konusu ajans veya tedarikçi hakkında dürüst bir eleştiri olup olmadığına karar vermek çok önemli bir sorumluluk olduğundan, bu konuyu mümkün olduğunca hassas ve adil bir biçimde ele almaya çalışırız.

Çünkü müşterilerin fikirleri özneldir. hizmetin neye göre verimli olduğunu, kalitesinin neye göre belirlendiği, marka/müşteri temsilcisinin neye göre iyi olduğu gibi konular, hizmeti/ürünü alanının beklentilerine göre değişir.

Her değerlendirme yapanın, söz konusu deneyimden beklentilerine dayanan fikirlerini, ister iyi olsun ister kötü, belirtme hakkı olduğuna inanıyoruz.

Diğer yandan, bir ajans sahibi ya da ajans personeli için, gönderilen bir yorumda haksız biçimde eleştirilmenin ne kadar moral bozucu olduğunu da biliyoruz.

Bu nedenle her işletme, “Değerlendirme Cevaplama” haklarını kullanarak, haklarında yapılan olumsuz ( olumsuz yorum ortalamada 3 ten düşük olma durumudur) bir değerlendirmeye itiraz edebilir. Bu durumda, “İhtilaflı Değerlendirmeler”, denetim ekibimiz tarafından değerlendirilerek kurallara uygun olup olmadıkları ve buna göre siteden kaldırılıp kaldırılmayacakları belirlenir.

Denetim ekibimiz, değerlendirmenin kurallara uygun olduğuna karar verirse değerlendirme, sitede yer almaya devam eder. Bu durumda bile, ajansın, İhtilaflı Değerlendirmenin etkisini azaltmak için yapabileceği şeyler vardır. Örneğin, olayın kendi gözlerinden nasıl gerçekleştiğini anlatan bir yanıt gönderebilirler. Aslına bakarsanız biz, sadece hizmeti alan pazarlama profesyonellerinin fikirlerini ifade etme hakkı bulunduğunu değil, ajanslarında yanıt hakkı olduğunu savunuyoruz.

Takip sistemimizin sahte değerlendirmeleri yakalama yöntemleri konusunda daha fazla bilgi edinmek için burayı inceleyebilirsiniz.